Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Talotekniikka-divisioonilla vahva toinen neljännes  

Uponor Oyj     Puolivuosikatsaus     27.7.2021     8.00

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Talotekniikka-divisioonilla vahva toinen neljännes

Huhti–kesäkuu 2021

  • Liikevaihto oli 353,3 (277,1) milj. euroa, kasvua 27,5 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 30,4 prosenttia.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 48,2 (36,2) milj. euroa, kasvua 33,1 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 47,0 (30,3) milj. euroa, kasvua 55,4 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,21) euroa. 

Tammi–kesäkuu 2021

  • Liikevaihto oli 662,5 (554,5) milj. euroa, kasvua 19,5 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 22,3 prosenttia.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 95,7 (65,6) milj. euroa, kasvua 45,8 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 94,0 (58,8) milj. euroa, kasvua 59,7 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,75 (0,51) euroa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 27,6 (19,0) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -1,2 (40,2) prosenttia.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 64,0 (28,7) milj. euroa.

Ohjeistus vuodelle 2021
Päivitetty 11.6.2021: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2020.

(Nousee viitaa vähintään 2,5 % kasvuun.)

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:
”Kun päivitimme kuluvan vuoden ohjeistustamme kesäkuussa, kerroimme, että aktiivisuus asuntorakentamisen markkinoilla Atlantin molemmin puolin on pysynyt korkealla tasolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Rakennusaktiivisuus yhdyskuntatekniikan markkinoilla Pohjoismaissa on ollut myös hyvällä tasolla. Hyvä kysyntä yhdistettynä vahvaan operatiiviseen suoritukseemme sekä hyvin etenevään operational excellence -ohjelmaamme ovat tukeneet liikevoittomme ja kannattavuutemme kasvua. Lisäksi on hyvä muistaa, että vertailukautemme oli COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten takia heikompi.

Talotekniikka – Eurooppa jatkoi vahvaa suoritusta. Liikevaihto kasvoi useimmilla markkinoilla. Kasvaneet myyntivolyymit yhdessä operational excellence -ohjelman hankkeiden kanssa vauhdittivat kannattavuuden paranemista.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto ja liikevoitto paranivat. Kysyntä on pysynyt korkealla tasolla sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Lisäksi kysyntä on vilkastumassa myös liike- ja julkisen rakentamisen segmentissä. Kannattavuus kasvoi suurempien myyntivolyymien ja vahvan operatiivisen suorituksen johdosta hankinnan ja valmistuksen kulujen kasvusta huolimatta.

Uponor Infran liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto laski. Liikevoiton lasku johtui hankinnan ja valmistuksen kulujen kasvusta, jota osittain tasapainotti suuremmat myyntivolyymit, tuotejakauma sekä räätälöityjen ratkaisujen myynti Norjassa.

Hankinnan ja valmistuksen kulut ovat kasvaneet kaikilla markkinoilla, ja odotamme tämän paineen jatkuvan myös vuoden toisella puoliskolla. Aiemman kokemuksemme tukemana arvioimme, että voimme lieventää sen vaikutusta suurimmaksi osin hinnoittelulla. Meillä on lisäksi edelleen eräiden raaka-aineiden osalta toimituksiin liittyviä pullonkauloja, jotka ovat luoneet haasteita tuotantomme suunnittelun ja aikataulujen optimoinnille. Mikäli häiriöt jatkuvat, ne voivat alkaa vaikuttaa tuotantomme tehokkuuteen.

Tämä on viimeinen osavuosikatsaukseni Uponorin toimitusjohtajana. Tämä neljännesvuosisata Uponorin palveluksessa, josta lähes 13 vuotta toimitusjohtajana, on ollut jännittävä ja antoisa matka. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia liiketoimintakumppaneitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä näiden vuosien aikana. Ja tietysti lämmin kiitos myös kaikille uponorilaisille, jotka ovat tehneet tätä matkaa kanssani ja sen lisäksi saavuttaneet erinomaisia tuloksia pandemian aikana ja tällä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.”

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€  4–6/

2021
4–6/

2020
Muutos 1–6/

2021
1–6/

2020
Muutos 1–12/

2020
Liikevaihto 353,3 277,1 27,5 % 662,5 554,5 19,5 % 1 136,0
Talotekniikka – Eurooppa 149,0 118,5 25,7 % 288,7 247,3 16,7 % 499,5
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 118,4 90,5 30,9 % 231,7 183,1 26,5 % 389,1
Uponor Infra 87,8 69,5 26,3 % 145,3 126,7 14,7 % 252,0
Toiminnan kulut 294,5 234,1 25,8 % 544,6 469,6 16,0 % 952,0
Poistot ja arvonalentumiset 12,2 13,1 -7,3 % 24,5 26,6 -8,0 % 52,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,5 -24,0 % 0,6 0,5 9,4 % 1,0
Liikevoitto 47,0 30,3 55,4 % 94,0 58,8 59,7 % 132,3
Talotekniikka – Eurooppa 20,9 7,5 179,9 % 43,8 19,4 125,4 % 45,1
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 23,0 15,0 53,3 % 46,6 31,8 46,5 % 74,5
Uponor Infra 6,8 7,3 -7,1 % 8,8 9,1 -2,4 % 19,0
Vertailukelpoinen liikevoitto 48,2 36,2 33,1 % 95,7 65,6 45,8 % 142,7
Talotekniikka – Eurooppa 21,9 13,2 65,5 % 45,3 26,0 74,0 % 55,1
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 23,0 15,1 52,7 % 46,7 31,9 46,4 % 74,6
Uponor Infra 6,8 7,3 -7,1 % 8,8 9,1 -2,4 % 19,0
Rahoitustuotot ja -kulut -3,0 -4,9 -39,2 % -5,8 -1,8 219,0 % -6,3
Tulos ennen veroja 37,6 24,2 55,0 % 80,7 54,6 47,8 % 121,8
Tilikauden tulos 25,9 17,8 45,3 % 57,6 40,1 43,6 % 96,1
Osakekohtainen tulos 0,32 0,21 54,9 % 0,75 0,51 47,5 % 1,21
 

 
     

Muutos
   
30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020  
Nettokäyttöpääoma, (M€) 72,0 132,6 -45,7 % 65,9  
Korollinen nettovelka, (M€) -5,3 147,0 -103,6 % 15,1  
Omavaraisuusaste, (%) 43,2 40,4 6,8 % 48,7  
Nettovelkaantumisaste, (%) -1,2 40,2 -103,0 % 3,6  
Sijoitetun pääoman tuotto, (%) 27,6 19,0 45,2 % 21,8  

Webcast-lähetys ja esitysaineisto
Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 27.7. klo 13.00. Sitä voi seurata verkkosivuiltamme osoitteessa uponorgroup.com tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian lähetyksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponorgroup.com > Sijoittajat > Raportit ja esitykset.

Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2021
28.10.2021        Osavuosikatsaus 1–9/2021


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Minna Yrjönmäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2036

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2019 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com


 

 

 

Liite