Science Based Targets hyväksyi Uponorin uudet kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet

Uponor Oyj     Sijoittajauutinen     30.4.2021     9.00

Science Based Targets hyväksyi Uponorin uudet kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet

Uponor on saanut Science Based Targets -aloitteelta hyväksynnän uusille kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteilleen. Uudet tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti.

Uponorin uudet ilmastotavoitteet ovat:

  • Vähentää suoria ja epäsuoria scope 1- ja scope 2 -luokkiin kuuluvia kasvihuonekaasupäästöjä 46 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.
  • Vähentää välillisiä scope 3 -luokkaan kuuluvia tavaroiden ja palveluiden hankinnasta sekä ylävirran (upstream) kuljetuksesta ja jakelusta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 14 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.
  • Kaikki ostettu sähkö on uusiutuvaa vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteiden vertailuvuosi on 2019.

Uponor tiedostaa, että sen tuotteet vaikuttavat myös rakennusten ja kunnallistekniikan epäsuoriin käytönaikaisiin päästöihin. Nämä johtuvat pääsääntöisesti lämmitys- ja vedenjakelujärjestelmien lämmönhukasta. Näiden päästöjen vähentämiseen voi parhaiten vaikuttaa yhteistyöllä, joka kattaa koko rakentamisen arvoketjun. Yhteisillä hankkeilla rakennetun ympäristön suunnittelussa, optimoinnissa, käytössä ja ylläpidossa on merkittävä rooli päästövähennyksien saavuttamiseksi. Tämän takia Uponor jatkaa investointeja sellaisiin T&K-hankkeisiin, jotka parantavat sen tuotteiden käytön aikaista suorituskykyä. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa kehittääkseen edelleen niitä tapoja, joilla sen tuotteet asennetaan ja integroidaan rakennettuun ympäristöön ja miten niitä käytetään ja huolletaan ja tätä kautta mahdollistaa käytönaikaisen epäsuorien päästöjen vähentämisen.

“Kaikkien yhtiöiden täytyy nykyisin toimia ilmastofiksusti ja vähentää päästöjään. Sitoutumalla tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin, emme halua ainoastaan osoittaa omaa kunnianhimoamme, vaan haluamme myös edistää omaa toimintaamme, kehittää tuotevalikoimaamme ja rakentaa yhtiömme kulttuuria positiivisten haasteiden kautta. Haluamme tehdä osamme turvataksemme maapallon tuleville sukupolville”, kertoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.  

Uponor ilmoitti 9.12.2020, että yhtiö sitoutuu YK:n Global Compactin 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

YK:n Global Compactin 1,5 astetta -aloite (Business Ambition for 1.5°C) on YK:n alaisten järjestöjen, yritysten ja yritysjohtajien yhteinen kehotus kiireelliseen toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Uponor sitoutui vuonna 2018 YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen.

Science Based Targets -aloite määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamisessa ja arvioi riippumattomana yritysten asettamia tavoitteita. Tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat päästövähennystavoitteita, jotka ovat linjassa viimeisimpien ilmastotutkimukseen liittyvien vaatimusten kanssa, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan.


Uponor Oyj


Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com 


Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com