Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2018–2020 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj     Pörssitiedote     11.2.2021     8.10

Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2018–2020 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 16.3.2020 antamaan valtuutukseen perustuen toteuttaa suunnatun annin yhtiön johdolle osana yhtiön osakesidonnaista kannustinohjelmaa vuosille 2018–2020. Hallituksen päätöksellä luovutetaan korvauksetta yhteensä 45 659 yhtiön hallussa olevaa osaketta 33 avainhenkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

Osakekannustimet ovat osa Uponorin johdon kokonaispalkkausta. Niiden tarkoituksena on kannustaa ja motivoida johtajia ja yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteita.

Vuosien 2018–2020 kannustinohjelman palkkio koostui yhtiön tuloskehityksestä riippuvasta suoriteperusteisesta osakekannustinohjelmasta kolmen vuoden ansaintajaksolla.

Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmasta löytyy 13.12.2017 julkistetussa pörssitiedotteessa.

Ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen tätä suunnattua antia, Uponorilla oli hallussaan yhteensä 184 966 omaa osaketta, joista nyt jää jäljelle 139 307 osaketta.


Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, annika.paasikivi@orasinvest.fi


Uponor Oyj


Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi 


Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi