Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto vakaa edeltävän vuoden tasolla

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 28.4.2022 klo 08.00

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto vakaa edeltävän vuoden tasolla

Tammimaaliskuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 349,5 (309,2) milj. euroa, kasvua 13,0 % tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden 10,7 %. Orgaaninen liikevaihdonkasvu oli 10,2 % tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden 7,8 %.
  • Liikevoitto oli 46,8 (47,0) milj. euroa, tai 13,4 % (15,2) liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 47,2 (47,6) milj. euroa, tai 13,5 % (15,4) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,43) euroa.

Ohjeistus vuodelle 2022 (ennallaan)

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2021.

(Nousu viittaa vähintään 2,5 prosentin kasvuun.)

Lähiajan markkinanäkymät

Uponor odottaa vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä havaittujen kehityssuuntien jatkuvan: asuntorakentamisen markkinoiden aktiivisuuden odotetaan jatkuvan sekä liike- ja julkisen rakentamisen markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina. Markkinanäkymään vaikuttavat negatiiviset riskit ovat selkeästi kasvaneet: uudet geo- ja talouspoliittiset epävarmuustekijät pahentavat entisestään toimitusketjuun ja työvoiman saatavuuteen liittyviä haasteita sekä rakennusmateriaalien hintainflaatiota. Käynnissä oleva Ukrainan sota, korkeammat raaka-ainekustannukset ja korkojen nousu voivat heikentää kysyntää.

Toimitusjohtaja Michael Rauterkus kommentoi:

“Uponorin tulos vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä pysyi edelleen vahvana. Vertailukauteen vaikuttivat positiivisesti sekä patoutunut kysyntä että alhaisempi kustannustaso. Uponor-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 13 prosenttia, ja orgaaninen liikevaihdonkasvu oli 10,2 prosenttia. Tätä kehitystä tuki lisääntynyt joustavuus hinnankorotusten toteuttamisessa. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto laski -0,7 prosentilla. Hinnankorotukset vaikuttivat positiivisesti liikevoittoon ja kompensoivat täysin korkeampia hankinnan ja valmistuksen kustannuksia. Tästä huolimatta kannattavuus laski vertailukaudesta. Vertailukauteen vaikuttivat suotuisasti Covid-19-pandemiasta johtuvat poikkeuksellisen alhaiset yleiskustannukset. Tästä huolimatta vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 13,5 (15,4) prosenttia. Osakekohtainen tuloksemme kasvoi hieman ja oli 0,45 (0,43) euroa. Turvallisuustasomme parani ja ensimmäisen vuosineljänneksen tapaturmataajuus (LTIF) oli 6,4 (9,1). Luku on kuitenkin kaukana Uponorin nollan työtapaturman tavoitteesta.

Hinnankorotukset vaikuttivat positiivisesti Talotekniikka – Eurooppa -divisioonan liikevaihdon kasvuun, mutta ne eivät riittäneet kompensoimaan kasvaneita kustannuksia, mikä vaikutti negatiivisesti divisioonan liikevoittoon. Vahva operatiivinen suoritus ja hinnankorotukset vaikuttivat positiivisesti Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -divisioonan liikevoittoon, mutta kannattavuutta heikensivät korkeammat kulut verrattuna vertailukauden Covid-19-pandemian aiheuttamaan poikkeuksellisen alhaiseen kustannustasoon. Uponor Infra -divisioonan kasvua tukivat hintojen korotukset kaikilla markkinoilla. Epäsuotuisa myynninjakauma ja korkeammat ylimääräiset kustannukset laskivat divisioonan liikevoittoa.

Keskeytimme 3. maaliskuuta kaiken viennin Venäjälle ja tuonnin Venäjältä Ukrainassa meneillään olevan hyökkäyksen vuoksi. Olemme kartoittamassa yhtiön vaihtoehtoja Venäjän toimintojen osalta. Venäjän ja Ukrainan osuus Uponor-konsernin liikevaihdosta on alle 2,5 prosenttia ja konsernin taseen loppusummasta alle 1,5 prosenttia.

Pääomamarkkinapäivässämme maaliskuussa minulla oli ilo esitellä yhdessä johtoryhmän kanssa Uponorin uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet. Uponorin uuden strategian keskiössä ovat ydinliiketoiminnan mahdollisuuksien maksimointi sekä innovaatio- ja kehitystoiminta. Koska olemme johtava kumppani ja edelläkävijä vastuullisten vesi- ja sisäilmastojärjestelmien toimittajana, olemme hyvässä asemassa hyötyäksemme nettonolla-, tuottavuus- ja puhtaan veden megatrendeistä. Uudessa strategiassamme ydinliiketoiminnan mahdollisuuksien maksimointi viittaa vahvan asemamme hyödyntämiseen pääkategorioidemme kasvun kiihdyttämiseen johdonmukaisten kasvusuunnitelmien, kaupallisen osaamisemme sekä yrityskauppojen avulla. Vauhditamme kasvua myös lisäämällä ratkaisevasti innovaatio- ja teknologiakehityspanostuksia sekä luomalla synergioita divisiooniemme ja kategorioidemme välille. Toteuttaaksemme uutta strategiaa ja taloudellisia tavoitteita otamme käyttöön People First -hankkeen vahvistaaksemme erittäin sitoutuneen ja monimuotoisen uponorilaistiimimme suorituksen johtamista. Tavoitteenamme on myös johtaa rakennusteollisuutta kohti nettonollaa, mikä näkyy selkeästi uusissa ESG-tavoitteissamme.

Osoituksena People First -agendamme eteenpäinviemisestä minulla oli ilo toivottaa Jennifer Hauschildt tervetulleeksi uuteen rooliin johtoryhmässämme, kun hänet nimettiin konsernin uudeksi henkilöstöjohtajaksi (Chief Human Resources Officer, CHRO).

Otimme vuosineljänneksen aikana askeleen eteenpäin vastuullisten innovaatioiden polullamme tuodessamme markkinoille maailman ensimmäiset biopohjaiset PEX-putket, joiden hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia pienempi kuin markkinoilla tällä hetkellä olevilla fossiilipohjaisilla PEX-putkilla. Kyseinen innovaatio auttaa asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa hankkeissaan. Tuotelanseeraus aloitettiin Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Vuoden 2022 markkinanäkymämme on pysynyt entisellään. Yleisesti ottaen vuotemme on alkanut hyvin epävakaassa toimintaympäristössä, jossa edelleen jatkuva pandemia, toimitusviivästykset, korkeat raaka-aineiden hinnat ja inflaatio vaikuttavat. Odotamme vahvojen inflaatiopaineiden vaikutuksen jatkuvan tulevina neljänneksinä. Suojataksemme kannattavuutemme jatkamme toimenpiteitämme kustannusten nousun lieventämiseksi lisäämällä liikkumavaraa asiakassopimuksiimme.

Lopuksi haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta sekä kaikkia uponorilaisia heidän kovasta työstään ja sitoutumisestaan. Osaava ja motivoitunut tiimimme, vahva taseemme ja markkina-asemamme antavat meille vahvan pohjan toteuttaaksemme kannattavan kasvun strategiaamme.”

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€  1–3/2022 1–3/2021 Muutos 1–12/2021
Liikevaihto 349,5 309,2 +13,0 % 1 313,2
Toiminnan kulut 289,8 250,1 +15,9 % 1 110,8
Poistot ja arvonalentumiset 12,9 12,3 +5,3 % 49,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 -61,3 % 0,9
Liikevoitto 46,8 47,0 -0,3 % 154,1
Liikevoitto, % 13,4 15,2 -11,8 % 11,7
Vertailukelpoinen liikevoitto 47,2 47,6 -0,7 % 160,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 13,5 15,4 -12,2 % 12,2
Rahoitustuotot ja –kulut -1,0 -2,8 -66,0 % -7,9
Tulos ennen veroja 45,9 43,2 +6,4 % 139,8
Tilikauden tulos 33,3 31,7 +4,9 % 103,4
Osakekohtainen tulos 0,45 0,43 +5,8 % 1,33


  31.3.2022 31.3.2021 Muutos 31.12.2021
Nettokäyttöpääoma, M€ 141,5 81,3 +74,0 % 93,3
Korollinen nettovelka, M€ 85,9 37,9 +126,5 % 20,9
Omavaraisuusaste, % 48,4 43,0 +12,4 % 50,2
Nettovelkaantumisaste, % 18,4 9,2 +101,0 % 4,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 31,8 29,6 +7,1 % 24,7

Tiedotustilaisuus ja suora webcast-lähetys

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle sekä suora webcast-lähetys järjestetään 28.4. klo 13.00. Tiedotustilaisuus pidetään Flik Studio Elielissä, Töölönlahdenkatu 2C, Helsinki (Sanomatalo). Webcast-lähetystä voi seurata verkkosivuiltamme osoitteessa uponorgroup.com tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian lähetyksen jälkeen verkkosivuiltamme tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.uponorgroup.com/fi-fi > Sijoittajat > Raportit ja esitykset.

Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2022

27.7.2022         Puolivuosikatsaus 1–6/2022
4.11.2022         Osavuosikatsaus 1–9/2022

Lisätietoja:

Uponor Oyj

Markus Melkko, talousjohtaja, puh. 020 129 2038
Franciska Janzon, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja Uponorin tuotteita myydään yli 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

 

Liite