Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022: Vahva tulos kiristyneissä markkinaolosuhteissa

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 4.11.2022 klo 8.00

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022: Vahva tulos kiristyneissä markkinaolosuhteissa

Heinä-syyskuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 364,0 (321,4) milj. euroa, kasvua 13,3 %, tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden 9,1 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 11,0 %, tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden 6,7 %.
  • Liikevoitto oli 44,4 (37,3) milj. euroa, tai 12,2 % (11,6) liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 44,9 (38,1) milj. euroa, tai 12,3 % (11,8) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,40 (0,35) euroa.

Tammi-syyskuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 1 109,7 (983,9) milj. euroa, kasvua 12,8 %, tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden 8,8 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 10,2 %, tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden 6,2 %.
  • Liikevoitto oli 134,0 (131,3) milj. euroa, tai 12,1 % (13,3) liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 142,6 (133,8) milj. euroa, tai 12,9 % (13,6) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 1,19 (1,10) euroa.

Ohjeistus vuodelle 2022 (ennallaan)

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2021.

(Nousu viittaa vähintään 2,5 prosentin kasvuun.)

Lähiajan markkinanäkymät

Uponor arvioi markkinaolosuhteiden vaikeutuvan neljännen vuosineljänneksen aikana. Vaikka rakennusmarkkinat ovat tähän mennessä suoriutuneet suhteellisen hyvin, merkittävästi korkeampien lainanotto- ja energiakustannusten, rakennusteollisuuden ammattitaitoisen työvoiman puutteen sekä rakennusmateriaalien hintojen nousun odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessa enemmän kysyntään, varsinkin uudisrakentamisen segmentissä. Rahapolitiikkaan ja geopoliittisen tilanteen kehittymiseen liittyvä poikkeuksellisen suuri epävarmuus luo lisäriskejä markkinanäkymään.

Toimitusjohtaja Michael Rauterkus kommentoi:

"Tuloskehityksemme jatkui vahvana vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä huolimatta epävakaista markkinaolosuhteista. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia kolmannella neljänneksellä. Onnistuneet hinnoittelutoimet ja valuuttakurssien vaikutus tukivat orgaanisen liikevaihdon kasvua, joka saavutti 11 prosentin tason. Vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi vertailukaudesta 18 prosenttia pääasiassa hinnoittelutoimien ja suotuisan myyntijakauman ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali saavutti 12,3 (11,8) prosentin tason. Turvallisuustasomme heikkeni, sillä tapaturmataajuutemme oli 6,6 (5,8). Jatkoimme kohdennettuja toimiamme parantaaksemme turvallisuustasoamme.

Olin tyytyväinen nähdessäni, että Uponor Infran kolmas vuosineljännes oli vahva. Divisioonan liikevaihdon ja liikevoiton kasvua tukivat suotuisa myyntijakauma, hinnoittelutoimet ja parantunut operatiivinen suorituskyky. Toimitusvarmuutemme palauduttua normaalille tasolle, tukkuliikkeet ovat pienentäneet varastojaan, minkä seurauksena Talotekniikka – Euroopan liikevaihto oli vakaalla edellisvuoden tasolla. Lisäksi divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto laski epäsuotuisan myyntijakauman myötä. Kolmas vuosineljännes oli Talotekniikka – Pohjois-Amerikalle suotuisa. Liikevaihtoa ja liikevoiton kasvua tukivat hinnoittelutoimet, parantunut myyntijakauma sekä operatiivinen suorituskyky.

Strategisten kulmakiviemme toteuttaminen, eli innovaatioiden vauhdittaminen sekä ydinliiketoiminnan mahdollisuuksien maksimointi, etenee suunnitellusti. Olin iloinen voidessani toivottaa Thomas Fuhrin tervetulleeksi johtoryhmämme uuteen rooliin teknologiajohtajaksemme (Chief Technology Officer, CTO). Hän johtaa uutta teknologiaorganisaatiotamme, jonka tavoitteina on vauhdittaa innovaatiota sekä edistää tuotannon tehokkuutta ja hankinnan toimintavarmuutta. Asiakkaamme ovat ottaneet hyvin vastaan johtoasemamme vastuullisten tuotteiden kehityksessä, sillä ne auttavat asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa. Maksimoidaksemme ydinliiketoimintamme mahdollisuuksia panostimme maihin, joilla on hyvät mahdollisuudet edistää orgaanista kasvua tuotekategorioiden, maiden, myyntikanavien ja asiakkaiden siirtyessä komponenttimyynnistä kokonaisvaltaisten ratkaisujen myyntiin.

Jatkamme toimintaamme pitkän aikavälin kasvustrategiamme mukaisesti parantaen samalla ketteryyttämme ja valmiuksiamme hallita toimitusvarmuuttamme. Olemme suoriutuneet hyvin koronapandemiasta, toimitusvaikeuksista sekä hankinnan ja valmistuksen kulujen inflaatiosta. Valmistaudumme erilaisiin skenaarioihin nousevan korkotason vaikuttaessa markkinakysyntään. Samanaikaisesti olemme aloittaneet toimet kapasiteettimme ja kulurakenteemme optimoimiseksi suojataksemme kannattavuuttamme ja säilyttääksemme kilpailukykymme.

Olemme kaiken kaikkiaan tyytyväisiä vahvaan ja päämäärätietoiseen suoritukseemme vuoden 2022 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Haluan kiittää koko tiimiämme erinomaisesta suorituksesta haastavina aikoina. Kykymme selviytyä toimintaympäristön muutoksista on seurausta tiimimme joustavuudesta sekä toimintamallimme toimivuudesta. Meillä on hyvä valmius jatkuvaan hyvään suorituskykyyn ja tuottavuutemme parantamiseen kestävän strategiamme ja vahvan taseemme avulla markkinoiden lyhyen aikavälin epävarmuudesta huolimatta."

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€  7–9/
2022
7–9/
2021
Muutos 1–9/
2022
1–9/
2021
Muutos 112/
2021
Liikevaihto 364,0 321,4 +13,3 % 1 109,7 983,9 +12,8 % 1 313,2
Toiminnan kulut 306,2 272,2 +12,5 % 936,4 816,9 +14,6 % 1 110,8
Poistot ja arvonalentumiset 13,7 12,1 +13,6 % 39,7 36,5 +8,7 % 49,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 +1,6 % 0,5 0,8 -45,2 % 0,9
Liikevoitto 44,4 37,3 +18,8 % 134,0 131,3 +2,0 % 154,1
Liikevoitto, % 12,2 11,6 +4,9 % 12,1 13,3 -9,5 % 11,7
Vertailukelpoinen liikevoitto 44,9 38,1 +17,9 % 142,6 133,8 +6,6 % 160,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,3 11,8 +4,1 % 12,9 13,6 -5,5 % 12,2
Rahoitustuotot ja -kulut 1,3 -1,1 -214,7 % 0,7 -7,0 -110,0 % -7,9
Tulos ennen veroja 45,8 37,2 +23,2 % 134,9 117,9 +14,4 % 139,8
Tilikauden tulos 33,1 27,4 +20,8 % 95,9 85,0 +12,9 % 103,4
Osakekohtainen tulos 0,40 0,35 +15,1 % 1,19 1,10 +8,1 % 1,33


 

 
    Muutos

 
 
30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021
Nettokäyttöpääoma, M€ 180,9 82,2 +120,1 % 93,3
Korollinen nettovelka, M€ 55,2 -26,6 -307,5 % 20,9
Omavaraisuusaste, % 53,4 50,2 +6,4 % 50,2
Nettovelkaantumisaste, % 9,9 -5,6 -276,4 % 4,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.) 29,1 28,5 +2,3 % 24,7

Tiedotustilaisuus ja suora webcast-lähetys

Suora webcast-lähetys analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle järjestetään perjantaina 4.11. klo 14.30. Englanninkielinen webcast-lähetys ja sen tallenne on katsottavissa verkkosivuiltamme osoitteessa uponorgroup.com > Sijoittajat > Raportit ja esitykset tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on saatavilla samasta paikasta verkkosivuiltamme.

Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2023

15.2.2023        Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022
26.4.2023        Osavuosikatsaus 1–3/2023
26.7.2023        Puolivuosikatsaus 2023
25.10.2023      Osavuosikatsaus 1–9/2023

Uponor-konsernin vuosikatsaus 2022 julkaistaan 20.2.2023 alkavalla viikolla ja varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 17.3.2023.


Lisätietoja:
Markus Melkko, talousjohtaja, puh. 020 129 2038
Franciska Janzon, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka tuotteet kuljettavat vettä rakennuksissa ja yhdyskuntatekniikassa. Yhtiö kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Vastuullisuuteen sitoutunut ja intohimoisesti innovatiivinen Uponor kehittää jatkuvasti uusia teknologioita ja järjestelmiä, jotka parantavat ihmisten elämää. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uponorin tuotteita myydään yli 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

 

Liite