Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2019–2021 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj     Pörssitiedote     10.2.2022     8.10

Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2019–2021 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 18.3.2021 antamaan valtuutukseen perustuen toteuttaa suunnatun annin yhtiön johdolle osana yhtiön osakesidonnaista kannustinohjelmaa vuosille 2019–2021. Hallituksen päätöksellä luovutetaan korvauksetta yhteensä 93 054 yhtiön hallussa olevaa osaketta 31 avainhenkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

Osakekannustimet ovat osa Uponorin johdon kokonaispalkkausta. Niiden tarkoituksena on kannustaa ja motivoida johtajia ja yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteita.

Vuosien 2019–2021 kannustinohjelman palkkio koostui yhtiön tuloskehityksestä riippuvasta suoriteperusteisesta osakekannustinohjelmasta kolmen vuoden ansaintajaksolla.

Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmasta löytyy 19.12.2018 julkistetussa pörssitiedotteessa.

Ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen tätä suunnattua antia, Uponorilla oli hallussaan yhteensä 634 206 omaa osaketta, joista nyt jää jäljelle 541 152 osaketta.


Uponor Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, annika.paasikivi@orasinvest.fi
Yhteydenotot Anniina Myllyperkiön kautta, puh. 050 597 0039

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com