Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Uponor Oyj     Pörssitiedote     25.1.2022     12.00

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää Helsingissä 15.3.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja - 100 000 euroa (2021: 90 000 euroa)
Hallituksen varapuheenjohtaja - 58 000 euroa (2021: 51 000 euroa)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja - 58 000 euroa (2021: 51 000 euroa)
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (vain jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja) - 58 000 euroa
Hallituksen jäsen - 48 000 euroa (2021: 46 000 euroa)

Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (ja loput maksetaan rahana). Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta. Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan kahden viikon sisällä Uponorin puolivuotiskatsauksen 2022 julkistamisen jälkeen. Siinä tapauksessa, jos palkkio maksetaan kokonaan käteisellä, hallituksen jäsenen on ostettava osakkeet kahden viikon sisällä yhtiön osavuosikatsauksen 1–9/2022 julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 800 euroa (2021: 600 euroa) jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 600 euroa (2021: 1 200 euroa) muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 3 000 euroa (2021: 2 400 euroa) toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle kustakin hallituksen kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisen valiokunnan kokouksesta erikseen maksetusta palkkiosta (2021: 600 euroa) luovutaan.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ 
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Pia Aaltonen-Forsell, Johan Falk, Markus Lengauer, Michael Marchi ja Annika Paasikivi valitaan uudelle toimikaudelle.

Casimir Lindholm on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Susanne Skippari (s. 1974, KTM, ekonomi) valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi uudelle toimikaudelle. Hän on KONEen henkilöstöjohtaja sekä KONE Oyj:n johtokunnan jäsen. Skippari on toiminut useissa rooleissa KONEen ja Nokian henkilöstöhallinnoissa. Hänellä on laaja kokemus strategiatyöstä sekä kulttuurin, resurssien ja osaavan henkilöstön valjastamisesta kilpailueduksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että yhtiössä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Annika Paasikiven hallituksen puheenjohtajaksi.

Uponorin nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Ville Kivelä (edustaa Oras Investiä), Henrika Vikman (Nordea Funds Oy), Reima Rytsölä (Varma) ja Annika Paasikivi (asiantuntijajäsen).

Uponor Oyj

Lisätietoja:
Ville Kivelä, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 010 2868 100

Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com