Uponor Oyj nimittää Thomas Fuhrin konsernin teknologiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi sekä päivittää Talotekniikka – Euroopan johtamisrakennetta

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 26.7.2022 klo 09.30

Uponor Oyj nimittää Thomas Fuhrin konsernin teknologiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi sekä päivittää Talotekniikka – Euroopan johtamisrakennetta

Thomas Fuhr (M.Sc. (Mech. Eng.), s. 1965) on nimetty Uponor Oyj:n teknologiajohtajaksi (Chief Technology Officer, CTO) ja johtoryhmän jäseneksi 1.10.2022 alkaen. Hän tulee johtamaan uutta teknologiaorganisaatiota, jonka tavoitteina on vauhdittaa innovaatiota sekä edistää tuotannon tehokkuutta ja hankinnan toimintavarmuutta. Teknologiaorganisaatio tarjoaa operatiivista tukea Talotekniikka – Eurooppa -divisioonalle ja johtaa globaalilla tasolla innovaatio- ja vastuullisuustoimintaa. Lisäksi teknologiaorganisaatio edistää divisioonien välistä yhteistyötä tuotannossa ja hankinnassa. Thomasin asemapaikka on Saksa ja hän raportoi Uponor Oyj:n toimitusjohtajalle Michael Rauterkusille.

Thomasilla on yli 30 vuoden kokemus sekä veden että ajoneuvojen toimialoilta. Thomas siirtyy Uponorille Grohe AG:lta, jossa hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 2013. Viimeksi Thomas on toiminut Grohe AG:n toisena pääjohtajana vastuualueinaan tutkimus- ja kehitys, hankinta, toimitusketju, laatu, turvallisuus sekä tuotanto. Ennen Grohe AG:ta, Thomas työskenteli yli 20 vuotta Mercedes Benzillä erilaisissa hankinnan, tutkimuksen ja kehityksen, laadun, logistiikan sekä tuotannon johtotehtävissä parantaen toimintaprosesseja.

“Toivotan Thomasin lämpimästi tervetulleeksi Uponorille ja vahvistamaan johtoryhmän asiantuntemusta tuotannosta. Uponor saa Thomasin myötä edistyksellisen johtajan, jolla on vahva kokemus tuotannosta, hankinnasta ja innovaatioiden kiihdyttämisestä kansainvälisestä ympäristöstä. Hänen johtamistaitonsa tulevat olemaan tärkeässä osassa, kun kehitämme liiketoimintaamme vastuullisen innovaation, tehokkuuden ja toimintavarmuuden osa-alueilta”, sanoo Michael Rauterkus. “Uusi teknologiaorganisaatio, jota Thomas tulee johtamaan, on tärkeä kasvustrategiamme kannalta, koska se parantaa asiakaskeskeisyyttämme, nopeuttaa tuote- ja palveluinnovaatioiden käyttöönottoa sekä edistää arvonluontia operatiivisen tehokkuuden parantamisen kautta.”

Talotekniikka – Euroopan johtamis- ja organisaatiorakennetta päivitetään
Talotekniikka – Eurooppa -divisioonan operatiiviset toiminnot, kuten tuotanto ja hankinnat, siirtyvät yhtiön uuteen teknologiaorganisaatioon, jota tulee johtamaan teknologiajohtaja Thomas Fuhr. Tämä edesauttaa Talotekniikka – Eurooppaa keskittymään entistä enemmän asiakkaisiinsa sekä kasvuun Euroopassa ja muilla kansainvälisillä markkinoilla.

Uuden BLD-E organisaation johtoon nimitetään johtaja, Talotekniikka - Eurooppa (Senior Vice President, BLD-E), joka raportoi Uponor Oyj:n toimitusjohtajalle Michael Rauterkusille. Tämä uusi johtamisrakenne korvaa aiemman President, Building Solutions – Europe -roolin, joka oli ennen johtoryhmätason rooli.

Päivitetyllä organisaatiorakenteella ei ole vaikutusta divisioonien ulkoiseen talousraportointiin.

Thomas Fuhrin CV ja valokuva ovat liitteenä.

Lisätietoja:

Franciska Janzon
konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821
franciska.janzon@uponor.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja Uponorin tuotteita myydään noin 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

Liitteet