Uponorin hallitus päätti johdon kannustinohjelmasta vuosille 2023–2025

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 14.12.2022 klo 18.00

Uponorin hallitus päätti johdon kannustinohjelmasta vuosille 20232025

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa ottamalla käyttöön osakekannustinohjelman 2023–2025. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoon kuuluvaa henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Ohjelman tarkoituksena on jatkaa osakkeenomistajien ja johdon tavoitteiden yhdenmukaistamista tukemaan Uponor-konsernin arvonluomista pitkällä aikavälillä, sitouttaa johto Uponoriin ja tarjota johdolle kilpailukykyinen Uponorin osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkitsemisjärjestelmä.

Ohjelma kattaa tilikaudet 2023–2025. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita Uponorin osakkeita palkkiona niiden tavoitteiden saavuttamisesta, jotka hallitus on asettanut kolmen vuoden ansaintajakson ansaintakriteereille. Tavoitteet perustuvat kolmen vuoden kumulatiiviseen käyttökatteeseen tai siihen perustuvaan laskennalliseen arvoon, sekä kolmen vuoden vastuullisuustavoitteeseen.

Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2026, osin yhtiön osakkeina, osin rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta palkkion saajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkionmaksua.

Jos ansaintakriteerien tavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 720 000 Uponorin osakkeen arvoa, mukaan lukien rahaosuus.

Toimitusjohtajalta ja muilta johtoryhmän jäseniltä edellytetään jatkuvaa osakeomistusta. Johtoryhmän jäsenten osalta hallitus edellyttää, että he säilyttävät 100 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa vastaa arvoltaan heidän vuosipalkkansa arvoa.

Uponor Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, annika.paasikivi@orasinvest.fi
Jennifer Hauschildt, konsernin henkilöstöjohtaja, jennifer.hauschildt@uponor.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka tuotteet kuljettavat vettä rakennuksissa ja yhdyskuntatekniikassa. Yhtiö kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaanmahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Vastuullisuuteen sitoutunut ja intohimoisesti innovatiivinen Uponor kehittää jatkuvasti uusia teknologioita ja järjestelmiä, jotka parantavat ihmisten elämää. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uponorin tuotteita myydään yli 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com