Liputusilmoitus: Aliaxis Holdings SA:n osakeomistus Uponorista on noussut yli 10 prosentin rajan

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 24.4.2023 klo 13.15

Liputusilmoitus: Aliaxis Holdings SA:n osakeomistus Uponorista on noussut yli 10 prosentin rajan

Tämä on arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus. Uponor Oyj on 24.4.2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen liputusilmoituksen.

Ilmoituksen mukaan Aliaxis Holdings SA:n omistus on 21.4.2023 noussut yli 10 prosentin rajan Uponor Oyj:n osakepääomasta ja on 7 733 966 osaketta, mikä vastaa 10,56 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Uponorin osakepääoma koostuu yhteensä 73 206 944 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:
 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen10,56 %010,56 %73 206 944
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)5,01 %05,01 % 


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
  1. Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi

 
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI00090021587 733 966 (Aliaxis
Holdings SA)
7 733 966 (Aliaxis
SA)
10,56 % (Aliaxis Holdings
SA)
10,56 % (Aliaxis SA)
A YHTEENSÄ7 733 96610,56 %

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com