Liputusilmoitus: Georg Fischer AG:n osakeomistus Uponorista on noussut yli 90 prosenting rajan

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 14.11.2023 klo 12.35

Liputusilmoitus: Georg Fischer AG:n osakeomistus Uponorista on noussut yli 90 prosentin rajan

Tämä on arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus. Uponor Oyj on 14.11.2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen liputusilmoituksen.

Georg Fisher AG:n (Schaffhausen, Sveitsi) omistus on noussut 13.11.2023 yli 90 prosentin rajan Uponor Oyj:n osakepääomasta ja on 68 192 046 osaketta, mikä vastaa 93,15 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Georg Fischer AG aloitti vapaaehtoisen suositellun käteisostotarjouksen kaikista Uponor Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista 26.6.2023. Tarjousaikana tarjotut osakkeet selvitettiin ja ostotarjous toteutettiin 13.11.2023.

Uponorin osakepääoma koostuu yhteensä 73 206 944 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:
  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 93.15 - 93.15 73 206 944
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 10.02 - 10.02  


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
  1. Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi

 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009002158 68 192 046 - 93.15 % -
A YHTEENSÄ 68 192 046 93.15 %

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Uponor on osa Georg Fischer –konsernia joka sijaitsee Sveitsissä, Schaffhausenissa. www.uponorgroup.com