Liputusilmoitus: Oras Investin osakeomistus Uponorista on laskenut alle 25 prosentin rajan

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 14.11.2023 klo 13.30

Liputusilmoitus: Oras Investin osakeomistus Uponorista on laskenut alle 25 prosentin rajan

Tämä on arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus. Uponor Oyj on 14.11.2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen liputusilmoituksen.

Oras Invest Oy:n omistus on laskenut 13.11.2023 alle 25 prosentin rajan Uponor Oyj:n osakepääomasta ja on 0 osaketta, mikä vastaa 0 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Uponorin osakepääoma koostuu yhteensä 73 206 944 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:
 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen0-073 206 944
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)25,03 -25,03 74 820 444


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
  1. Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi

 
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI00090021580-0 %-
A YHTEENSÄ00 %

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Uponor on osa Georg Fischer –konsernia joka sijaitsee Sveitsissä, Schaffhausenissa. www.uponorgroup.com