Muutos Uponor Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 21.2.2023 klo 10.00

Muutos Uponor Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Uponor Oyj on luovuttanut yhteensä 124 016 hallussaan olevaa omaa osakettaan yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään kuuluville 30 avainhenkilölle. Yhtiö tiedotti aiheesta 15.2.2023.

Osakkeet on luovutettu 20.2.2023. Luovutuksen jälkeen Uponor Oyj:llä on hallussaan 406 934 omaa osaketta.

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com