Muutos Uponor Oyj:n taloudellisessa raportointikäytännössä ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdassa

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 15.12.2023 klo 14.10

Muutos Uponor Oyj:n taloudellisessa raportointikäytännössä ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdassa

Uponor Oyj muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään ja julkaisee jatkossa vain puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen. Tämän vuoksi Uponor ei julkaise tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsausta 19.4.2024 eikä tammi–syyskuun 2024 osavuosikatsausta 23.10.2024, kuten aiemmin on ilmoitettu.

Kuten aiemmin on tiedotettu, Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 julkaistaan 16.2.2024 klo 9.00 ja puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024 julkaistaan 18.7.2024 klo 9.00.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous siirtyy pidettäväksi 28.6.2024 klo 12.00. Osakkeenomistajan, joka haluaa lisätä asioita käsiteltäväksi yhtiökokouksen asialistalle, on ilmoitettava siitä yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@uponor.com viimeistään 10.5.2024. Varsinainen yhtiökokous oli aiemmin suunniteltu pidettäväksi 13.3.2024 klo 15.00.

Georg Fischer AG (‟GF”) on hankkinut julkisella ostotarjouksella yli 90 prosenttia kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. GF on 17.11.2023 jättänyt Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle hakemuksen jäljellä olevien osakkeiden osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn käynnistämiseksi. GF on ilmoittanut aikovansa hakea Uponorin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten nojalla on luvallista ja käytännössä mahdollista.

Vuoden 2024 puolivuosikatsauksen julkaiseminen määrittyy pörssilistalta poistamisen ajankohdan mukaan, ja se julkistetaan vain, jos lainsäädännölliset vaatimukset sitä edellyttävät.


Lisätietoja antavat:
Reetta Härkki
SVP ja lakiasiainjohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

Markus Melkko
Talousjohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2038

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Tietoa Uponorista
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa toimimaan tuottavammin ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia keinoja säästää, käsitellä ja jaella vettä vastuullisesti, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita pintalämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 Uponorin liikevaihto oli noin 1.4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Uponor on osa Georg Fischer -konsernia, joka sijaitsee Schaffhausenissa, Sveitsissä. www.uponorgroup.com