Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023: Muutosohjelman toteutus etenee vahvalla marginaalilla

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 26.4.2023 klo 9.00

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023: Muutosohjelman toteutus etenee vahvalla marginaalilla

Tammi–maaliskuu 2023 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 329,4 (349,5) milj. euroa, laskua -5,8 % tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden -5,7 %.
  • Liikevoitto oli 49,5 (46,8) milj. euroa, tai 15,0 % (13,4) liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 45,5 (47,2) milj. euroa, tai 13,8 % (13,5) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,45) euroa.

Ohjeistus vuodelle 2023 (ennallaan)
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor arvioi liikevaihtonsa olevan 1 300–1 400 milj. euron välillä vuonna 2023, ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalinsa olevan yli 10 prosenttia.

Lähiajan markkinanäkymät
Uponor odottaa markkinakysynnän jatkuvan laimeana kauttaaltaan vuoden toisella neljänneksellä erityisesti uudisasuntorakentamisen segmentissä. Vaikka joissakin keskeisissä indikaattoreissa, kuten inflaatiossa sekä kuluttajien ja rakentajien luottamuksessa on havaittavissa alustavia vakautumisen merkkejä, rakennusmarkkinoilla on edelleen vastatuulia. On odotettavissa, että kohonneet rakennusmateriaalihinnat ja korot sekä kuluttajien ja yritysten kasvanut epävarmuus rajoittavat edelleen uusien rakennushankkeiden aloittamista.

Toimitusjohtaja Michael Rauterkus kommentoi:
“Uponorin tulos pysyi vakaana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka markkinakysyntä oli laimeaa. Tämänhetkisen markkinatilanteen valossa asetimme etusijalle marginaalimme hallinnan ja olen erittäin tyytyväinen saavuttamaamme kehitykseen. Vaikka Uponor-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5,8 prosenttia, vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme pysyi vakaana ja nousi 13,8 (13,5) prosenttiin.

Marginaalien paineensietokyky oli havaittavissa jokaisen divisioonan tuloksessa vuosineljänneksen aikana. Talotekniikka – Euroopan vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli vakaa, vaikka divisioonan liikevaihto laski hiljentyneen kysynnän ja puuttuvan Venäjän liiketoiminnan liikevaihdon vuoksi. Venäjän liiketoiminta myytiin 1. maaliskuuta. Talotekniikka – Pohjois- Amerikan liikevaihto oli vakaa edellisvuoden tasolla ja sen kasvua tuki loppuvuoden 2022 vahva tilauskanta. Divisioonan liikevoittomarginaali pysyi vahvalla tasolla. Ensimmäinen vuosineljännes on kausiluonteisesti hiljaisempi neljännes Uponor Infralle, mutta sen kannattavuutta tukivat suotuisa myyntijakauma ja käynnissä olevaan konserninlaajuiseen muutosohjelmaan liittyvät toimenpiteet.

Tavoitteenamme on olla kestävien vesiratkaisujen edelläkävijä ja olemmekin jatkaneet vastuullisuustyömme kiihdyttämistä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Uponorilla on takanaan vastuullisuussaavutuksia alansa ensimmäisenä, kuten maailman ensimmäinen uusiutuvista raaka-aineista valmistettu PEX-putki ja maailman ensimmäinen kierrätysmateriaalista valmistettu PEX-putki, jonka valmistuksessa käytettiin yhtiön omaa PEX-tuotantojätettä. Raportointikauden jälkeen Uponor sai, jälleen alansa ensimmäisenä, Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän nettonollatavoitteelleen. Science Based Targets -aloitteelta saatu hyväksyntä osoittaa, että olemme oikealla tiellä.

Jatkoimme systemaattisesti kasvustrategiamme toteuttamista samalla, kun paransimme yhtiön toimintavarmuutta. Olemme edenneet suunnitellusti käynnistettyämme muutosohjelman helmikuussa 2023 ja edistyneet matkallamme kohti kevyempää ja toimintavarmempaa organisaatiota. Tähän mennessä toteutuneiden toimenpiteiden vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan 14,4 milj. euroa. Muutosohjelman tavoitteena on saavuttaa noin 30 milj. euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoden 2024 loppuun mennessä.

Linjassa ydinliiketoiminnan kasvuun tähtäävän strategian kanssa keskityimme systemaattiseen kasvun edistämiseen tärkeimpien tuotekategorioiden, maiden, myyntikanavien ja asiakkaiden avulla tärkeimmillä markkina-alueillamme vuosineljänneksen aikana. Keskitymme kannattavan ydinliiketoiminnan kasvattamiseen jokaisessa divisioonassamme. Tämän seurauksena Uponor Infra myi vuosineljänneksen aikana kaukolämpöliiketoimintansa, jolla on rajallisesti synergioita Uponor Infran ydinliiketoiminnan kanssa.

Kun tarkastelemme People First -henkilöstöstrategian toteutumista, olen iloinen voidessani todeta, että panostuksemme Uponorin turvallisuuskulttuurin uudistamiseen on alkanut kantaa hedelmää. Turvallisuustasomme parani selvästi ja tapaturmataajuutemme (LTIF) oli 4,6 (7,5).

Vahvat megatrendit kasvattavat kestävien ja energiatehokkaiden lämmitys- ja viilennysjärjestelmien sekä turvallisen ja puhtaan veden mahdollistavien järjestelmien keskipitkän ja pitkän aikavälin kysyntää markkinoillamme. Lyhyellä aikavälillä olemme kuitenkin varautuneet rakennusalan epävakaisuuteen ja laimeaan kysyntään, joihin Ukrainan sota, korkojen nousu ja korkea inflaatio vaikuttavat.

Vakaa tuloksemme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on osoitus tiimimme ketteryydestä ja strategiamme vahvuudesta kovissa markkinaoloissa. Vahvan strategisen suunnitelman ja taseen tukemana pystymme saavuttamaan strategiset tavoitteemme. Meille tärkeintä on pysyä asettamallamme kurssilla, keskittyä ydinliiketoimintamme kasvattamiseen ja toteuttaa kannattavaan kasvuun tähtäävää strategiaamme. Meillä on vahva brändi ja ainutlaatuisia valmiuksia, joiden avulla voimme täyttää asiakkaidemme tarpeet ja johtaa muutosta kestävissä vesiratkaisuissa.

Lopuksi haluan kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme luottamuksesta sekä uponorilaisia sitoutuneisuudesta ja kovasta työstä.”

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€  1–3/2023 1–3/2022 Muutos 1–12/2022
Liikevaihto 329,4 349,5 -5,8 % 1 386,2
Toiminnan kulut 278,5 289,8 -3,9 % 1 197,8
Poistot ja arvonalentumiset 13,0 12,9 +0,2 % 54,5
Liikevoitto 49,5 46,8 +5,7 % 135,5
Liikevoitto, % 15,0 13,4 +12,2 % 9,8
Vertailukelpoinen liikevoitto 45,5 47,2 -3,7 % 153,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 13,8 13,5 +2,1 % 11,1
Rahoitustuotot ja -kulut -1,9 -1,0 +99,2 % -1,0
Tulos ennen veroja 47,6 45,9 +3,6 % 134,9
Tilikauden tulos 34,1 33,3 +2,5 % 97,5
Osakekohtainen tulos 0,43 0,45 -5,4 % 1,21


 

 
    Muutos

 
 
31.3.2023 31.3.2022 31.12.2022
Nettokäyttöpääoma, M€ 139,3 141,5 -1,6 % 164,5
Korollinen nettovelka, M€ 35,9 85,9 -58,2 % 48,5
Omavaraisuusaste, % 52,2 48,4 +7,9 % 55,2
Nettovelkaantumisaste, % 7,0 18,4 -62,0 % 9,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 30,7 31,8 -3,5 % 22,2

Tiedotustilaisuus ja suora webcast-lähetys
Suora webcast-lähetys analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle järjestetään keskiviikkona 26.4. klo 14.30. Tiedotustilaisuus on englanninkielinen. Uponorin toimitusjohtaja Michael Rauterkus, talousjohtaja Markus Melkko ja Hans Sohlström hallituksen jäsen, valmistelevan valiokunnan puheenjohtaja ovat paikalla webcast-lähetyksessä. Linkki webcast-lähetykseen ja sen tallenteeseen löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta uponorgroup.com > Sijoittajat > Raportit ja esitykset sekä Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto löytyy samasta osoitteesta.

Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2023
20.7.2023         Puolivuosikatsaus 1–6/2023
25.10.2023       Osavuosikatsaus 1–9/2023

Lisätietoja:
Markus Melkko, talousjohtaja, puh. 020 129 2038
Franciska Janzon, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

 

Liite