Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023: Marginaali pysyi vahvana epävakaassa toimintaympäristössä

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2023 klo 9.00

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023: Marginaali pysyi vahvana epävakaassa toimintaympäristössä

Heinä–syyskuu 2023 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 298,5 (364,0) milj. euroa, laskua -18,0 % tai ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta -16,0 %.
  • Liikevoitto oli 32,8 (44,4) milj. euroa, tai 11,0 % (12,2) liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 36,1 (44,9) milj. euroa, tai 12,1 % (12,3) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,40) euroa.

Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 943,4 (1 109,7) milj. euroa, laskua -15,0 % tai ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta -12,9 %.
  • Liikevoitto oli 117,8 (134,0) milj. euroa, tai 12,5 % (12,1) liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 122,9 (142,6) milj. euroa, tai 13,0 % (12,9) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 1,01 (1,19) euroa.

Ohjeistus vuodelle 2023 (ennallaan)
Rakenteellisista muutoksista johtuen, Uponor arvioi liikevaihtonsa, ilman valuuttakurssien vaikutusta, olevan 1 250–1 350 milj. euron välillä vuonna 2023, ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalinsa olevan vähintään 11 prosenttia.

Lähiajan markkinanäkymät
Uponor odottaa rakennusmarkkinoiden pysyvän kauttaaltaan vaisuina erityisesti uudisasuntorakentamisen segmentissä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vaikka pitkän aikavälin kysynnän ajurit ovat ennallaan, on odotettavissa, että kohonnut asuntolainojen korkotaso, yleinen epävarmuus ja geopoliittiset konfliktit rajoittavat edelleen uusien rakennushankkeiden aloittamista ja vähemmässä määrin myös korjausrakentamisen investointeja lähitulevaisuudessa. Investoinnit maa- ja vesirakennushankkeisiin jatkuvat Pohjoismaissa verrattain vakaalla mutta edelleen alhaisella tasolla.

Toimitusjohtaja Michael Rauterkus kommentoi:
‟Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vahvistimme epävakaissa markkinaolosuhteissa marginaalien resilienssiä tavoitteidemme mukaisesti. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme oli vahva, 12,1 (12,3) prosenttia. Liikevaihto oikaistuna rakenteellisten muutosten vaikutuksilla supistui 14,7 prosenttia heikon markkinakysynnän vuoksi. Käynnissä olevan muutosohjelmamme ja uuden toimintamallimme hyödyt ovat nähtävissä. Haluaisin kiittää Uponor-tiimiä, jonka omistautuminen ja kova työ yhtiön muutoksen ja taloudellisen suorituskyvyn eteen ovat tuottaneet jälleen vahvaa kannattavuutta haastavina aikoina.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka teki jälleen erinomaisen tuloksen, ja sen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali ylitti edellisvuoden tason vahvan operatiivisen suorituskyvyn ja kustannussäästöjen tukemana. Yhdysvaltain dollareissa mitattu liikevaihto oli viime vuoden tasolla, ja sen kehitystä tukivat panostukset kysynnän luomiseen sekä hintakuri.

Uponor Infran tulos oli edelleen ydinliiketoiminnan kasvuun tähtäävän strategian mukainen. Vaikka divisioonan liikevaihto laski markkinoiden alhaisemman aktiivisuuden vuoksi, vertailukelpoinen liikevoittomarginaali ylitti edellisvuoden tason suotuisan tuote- ja myyntijakauman ansiosta.

Talotekniikka – Euroopan vertailukelpoinen liikevoittomarginaali heikkeni alhaisempien myyntivolyymien vuoksi, mikä johtui keskeisimpiä Euroopan markkinoita edelleen vaivaavasta vaisusta aktiivisuudesta. Tilauskannan kehityksessä näkyi merkkejä vakaantumisesta vuosineljänneksen lopussa. Divisioonan käynnissä oleva muutos etenee entistä nopeammin, ja olen erittäin iloinen voidessani toivottaa Jonas Brennwaldin tervetulleeksi Uponorin johtoryhmään johtamaan muutosohjelmamme seuraavaa vaihetta Euroopassa Talotekniikka – Eurooppa -divisioonan uutena johtajana.

Sitoutumisemme vastuullisuuteen sai katsauskauden aikana tunnustusta, kun EcoVadis myös Uponorille kultatason luokituksen ensimmäistä kertaa. People First -henkilöstöstrategiamme osalta olen iloinen voidessani todeta, että turvallisuustasomme parani edelleen. Tapaturmataajuutemme (LTIF) oli vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta 3,2 (9,2).

Muutosohjelmamme etenee suunnitelman mukaisesti. Olemme toteuttaneet useita uudelleenjärjestelyjä tukeaksemme yhtiömme muutosta kohti tehokkaampaa ja toimintavarmempaa Uponoria. Muutosohjelmassa tähän mennessä toteutettujen toimenpiteiden vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan 19,6 milj. euroa. Tavoitteena on saavuttaa yhteensä 30 milj. euron kustannussäästöt vuoden 2024 loppuun mennessä.

Osana muutosta vahvistamme yhtiömme innovointi- ja teknologiakyvykkyyksiä, jotta voimme entistä paremmin hyödyntää globaaleja kasvumahdollisuuksia ja vastata asiakkaiden tarpeisiin. Äskettäin käyttöönotetun, tuotekategorioihimme (vesi, energia, asennus ja infrastruktuuri) perustuvan globaalin tuotekategorioiden hallintarakenteen ansiosta meillä on erinomainen mahdollisuus edistää innovointia ja pitkän aikavälin tuotestrategioita, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tutkimus- ja kehitystoiminnon kanssa. Tämä uudistettu toimintamalli on tärkeä osa Uponorin kasvu- ja innovaatiostrategiaa. Olen myös iloinen voidessani toivottaa uuden markkinointijohtajamme Charlotta Persfellin tervetulleeksi Uponoriin. Uuden roolin tavoitteena on vahvistaa Uponorin brändiä ja varmistaa, että divisioonakohtaiset markkinointitiimit ja globaali tuotekategoriarakenne toimivat yhdenmukaisesti.

Meillä on nyt hyvä asema kiihdyttää kasvustrategiamme toteuttamista innovaatioiden avulla. Olemme sitoutuneet vastaamaan energiatehokkaiden lämmitys- ja viilennysjärjestelmien sekä turvallisen ja puhtaan veden mahdollistavien järjestelmien kasvavaan pitkän aikavälin kysyntään. Keskitymme innovaatiotyössä aiempaa enemmän kehittämään entistä älykkäämpiä tuotteita, jotka mahdollistavat älykkään vedenjakelun, lämmityksen ja viilennyksen. Näin voimme ylläpitää ihmisten arjen mukavuutta sekä säästää energiaa ja rahaa mahdollistaen siten edullisen ja vastuullisen asuinrakentamisen.

Loppuvuoden 2023 osalta olemme varautuneet siihen, että markkinan epävakaisuus ja heikko kysyntä jatkuvat, etenkin Euroopassa, vaihtelevien korkojen ja inflaation vaikutusten vuoksi.

Vahvan strategisen suunnitelman, liiketoimintamallin vahvistuneen resilienssin ja vahvan taseen tukemana meillä on hyvät edellytykset saavuttaa strategiset tavoitteemme. Keskitymme edelleen tiukasti ydinliiketoimintamme kasvattamiseen, muutosohjelmamme toteuttamiseen ja arvonluontiin asiakkaille johtamalla muutosta kestävissä vesiratkaisussa.”

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€  7–9
/2023
7–9
/2022
Muutos 1–9 /2023 1–9
/2022
Muutos 1–12 /2022
Liikevaihto 298,5 364,0 -18,0 % 943,4 1 109,7 -15,0 % 1 386,2
Toiminnan kulut 253,8 306,2 -17,1 % 802,4 936,4 -14,3 % 1 197,7
Poistot ja arvonalentumiset 12,7 13,7 -7,2 % 38,6 39,7 -2,8 % 54,5
Liikevoitto 32,8 44,4 -26,2 % 117,8 134,0 -12,1 % 135,5
Liikevoitto, % 11,0 12,2 -9,9 % 12,5 12,1 +3,4 % 9,8
Vertailukelpoinen liikevoitto 36,1 44,9 -19,7 % 122,9 142,6 -13,8 % 153,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,1 12,3 -2,1 % 13,0 12,9 +1,4 % 11,1
Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 1,3 -114,0 % -4,1 0,7 -691,0 % -1,0
Tulos ennen veroja 32,7 45,8 -28,7 % 113,8 134,9 -15,6 % 134,9
Tilikauden tulos 22,9 33,1 -30,8 % 80,5 95,9 -16,1 % 97,5
Osakekohtainen tulos 0,29 0,40 -26,8 % 1,01 1,19 -15,1 % 1,21


 

 
       
30.9.2023 30.9.2022 Muutos 31.12.2022
Nettokäyttöpääoma 131,5 180,9 -27,3 % 164,5
Korollinen nettovelka 56,8 55,2 +2,9 % 48,5
Omavaraisuusaste, % 49,8 53,4 -6,7 % 55,2
Nettovelkaantumisaste, % 11,9 9,9 +19,1 % 9,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,0 29,1 -14,2 % 22,2

Uponor Oyj:n taloudellinen kalenteri vuonna 2024
16.2.2024         Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023
13.3.2024         Yhtiökokous 2024
19.4.2024         Osavuosikatsaus 1–3/2024
18.7.2024         Puolivuosikatsaus 1–6/2024
23.10.2024       Osavuosikatsaus 1–9/2024

Lisätietoja:
Markus Melkko, talousjohtaja, puh. 020 129 2038
Franciska Janzon, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

 

Liite