Sisäpiiritieto: Uponor käynnistää strategisen muutosohjelman parantaakseen toimintavarmuuttaan ja toteuttaakseen kasvustrategiaansa

Uponor Oyj, Sisäpiiritieto, 15.2.2023 klo 9.02

Sisäpiiritieto: Uponor käynnistää strategisen muutosohjelman parantaakseen toimintavarmuuttaan ja toteuttaakseen kasvustrategiaansa

Uponor Oyj käynnistää konserninlaajuisen muutosohjelman vuosille 2023–2024. Onnistuneesti toteutetulla muutosohjelmalla Uponor pyrkii turvaamaan kilpailukykynsä pitkällä aikavälillä ja varmistamaan kasvustrategiansa toteuttamisen. Luomalla uuden konserninlaajuisen toimintamallin Uponor vahvistaa toimintavarmuuttaan sekä sopeutumis- ja asiakaspalvelukykyjään.

Muutosohjelmaan sisältyy investoinnit tulevaisuuden kasvuun innovaatioiden ja tuotekehityksen avulla, organisaatiorakenteen yksinkertaistaminen, tuoteportfolioiden järkeistäminen, tuotantolaitosten käytön parantaminen, hankintasuhteiden tehostaminen sekä prosessien ja järjestelmien yhtenäistäminen globaalilla tasolla.

Tähän Uponorin uuteen toimintamalliin siirtymisen tavoitteena on luoda kevyempi ja tehokkaampi organisaatio sekä saavuttaa noin 30 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Alustavien arvioiden mukaan suunnitellut muutokset saattavat johtaa enintään 400 työpaikan vähenemiseen maailmanlaajuisesti. Muutosten tarkemmat vaikutukset tiedotetaan ja tarvittaessa neuvotellaan paikallisesti suunnitelmien edetessä. Koska Uponor toimeenpani ensimmäisiä muutosohjelmaan liittyviä toimenpiteitä jo vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, kustannussäästöjen odotetaan toteutuvan asteittain vuoden 2023 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien ja tulevan päätöksen vuoden 2024 loppuun mennessä. Muutosohjelmaan liittyvien kertaluonteisten kustannusten kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 25 miljoonaa euroa.

“Uponorin päivitetty visio on olla vastuullisten vesiratkaisujen markkinajohtaja. Markkina-asemamme antaa meille hyvät mahdollisuudet vastata energiatehokkaiden lämmitys- ja viilennysjärjestelmien sekä turvallisen ja puhtaan veden jakelun mahdollistavien vastuullisten ratkaisujen kasvavaan kysyntään.

Pysymme oikealla kurssilla tavoitellessamme kasvua maksimoimalla ydinliiketoimintamme mahdollisuudet ja vauhdittamalla vastuullisia innovaatioita. Muutosohjelmasta saatavat kohdennetut kustannussäästöt ja tehokkuushyödyt kohdistetaan Uponorin tuleviin investointeihin. Uuden konserninlaajuisen toimintamallin myötä meistä tulee toimintavarmempi, ketterämpi ja asiakkaiden tarpeisiin paremmin vastaava yhtiö, mikä parantaa kilpailuetuamme unohtamatta ihmiset etusijalle asettavaa People First -toimintakulttuuriamme.

Tuleva muutos ja edessämme odottava kahden vuoden pituinen matka yhdistävät meidät yhdeksi Uponoriksi ja asettavat yhtiön johtamaan vastuullisten vesijärjestelmien kehitystä”, sanoo Michael Rauterkus, Uponor Oyj:n toimitusjohtaja.

Maaliskuussa 2022 Uponor julkaisi uuden konsernistrategiansa ja uudet taloudelliset tavoitteensa. Strategia ja taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Yhtiö kertoo ohjelman etenemisestä tulosraportoinnin yhteydessä.

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com