Sisäpiiritieto: Uponor ostaa jäljellä olevan 44,7 %:n osuuden tytäryhtiössään Uponor Infra Oy:ssä KWH-yhtymältä

Uponor Oyj                Sisäpiiritieto                         15.5.2023 klo 13.00

Sisäpiiritieto: Uponor ostaa jäljellä olevan 44,7 %:n osuuden tytäryhtiössään Uponor Infra Oy:ssä KWH-yhtymältä

Uponor on tänään solminut sopimuksen, jonka mukaan yhtiö hankkii KWH-yhtymältä Uponor Infra Oy:n jäljellä olevan 44,7 %:n omistusosuuden. Kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa, ja Uponor rahoittaa hankinnan käteisellä ja uudella velalla. Kaupan toteutumisen myötä Uponorin omistusosuus Uponor Infra Oy:ssä kasvaa 55,3 %:sta 100 %:iin. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamisen jälkeen.

Uponor on konsolidoinut Uponor Infran taloudelliset tiedot kokonaisuudessaan konsernitilinpäätökseensä helmikuusta 2013 lähtien, joten yrityskaupalla ei ole vaikutusta Uponorin liikevaihtoon tai liiketulokseen. Kasvavan osakekohtaisen tuloksen myötä kaupalla on kuitenkin positiivinen arvoa luova vaikutus, joka hyödyttää Uponorin osakkeenomistajia.

”Uponor Infra tuo vakautta Uponor-konsernin liiketoimintaportfolioon. Uponor Infran palvelemat yhdyskunta- ja teollisuussektorit ovat tyypillisesti vähemmän suhdanneherkkiä kuin asuinrakentamisen ja liikerakentamisen markkinat, joilla Talotekniikka-divisioonamme toimii. Uponor Infra hyötyy Uponorin vahvasta brändistä ja sillä on erinomainen asema hyötyä vastuulliseen infrastruktuuriin tehtävistä jatkuvista investoinneista. Uponor Infralla on positiiviset kasvunäkymät ja mahdollisuuksia parantaa kannattavuutta entisestään. Vahvat megatrendit edistävät Uponor Infran ratkaisujen kysyntää pitkällä aikavälillä. Omistaessamme Uponor Infran kokonaan voimme toteuttaa kannattavan kasvun strategiaamme täysimääräisesti ja saada täyden hyödyn irti Uponor Infraan tekemistämme investoinneista”, kertoo Uponor Oyj:n toimitusjohtaja Michael Rauterkus.

”Olemme yhdessä toteuttaneet vuonna 2013 yhteisyrityksen perustamisen yhteydessä laatimamme liiketoimintasuunnitelman. Pitkäaikaisen kumppanuutemme päättyessä, haluamme kiittää Uponoria hedelmällisestä yhteistyöstä. Toivotamme Uponorille menestystä ja kasvua myös tuleville vuosille”, sanoo KWH-yhtymän konsernijohtaja Kjell Antus.

”Meillä on ollut pitkä yhteinen matka KWH-yhtymän kanssa. Uponor Infra -yhteisyrityksen perustamisen tavoitteena oli luoda Pohjoismaiden johtava yhdyskuntateknisten ratkaisujen tarjoaja. Onnistuimme tässä tehtävässä ja saavutimme yhteisyritykselle asetetut tavoitteet. Tuotantorakenteen tehostaminen ja muiden kuin ydintoimintojen divestoinnit, kannattavaan ydinliiketoimintaan ja ratkaisumyyntiin keskittyminen sekä tuottavuuden jatkuva kehittäminen ovat tuottaneet huomattavia parannuksia kannattavuuteen luoden merkittävää arvoa osakkeenomistajille. Olemme kiitollisia yhteisestä matkastamme KWH-yhtymän kanssa ja odotamme nyt innolla uuden matkan aloittamista Uponor Infran yksinomistajana tavoitteenamme maksimoida liiketoimintamahdollisuudet”, sanoo Uponor Infran johtaja Sebastian Bondestam.

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

Uponor Infra lyhyesti
Uponor Infra on Pohjoismaiden johtava toimija tietyissä infrastruktuurituote- ja -palvelukategorioissa. Uponor Infra -liiketoimintadivisioona toimittaa hulevesi- ja viemärijärjestelmiä, paineputkijärjestelmiä, räätälöityjä ratkaisuja ja projektipalveluita kunnille, vesi- ja voimalaitoksille sekä teollisuudelle Itämeren alueella. Uponor Infran tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa.

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com