Sisäpiiritieto: Uponor Oyj ei hyväksy Aliaxiksen julkistamaa julkista käteisostotarjousta Uponorista

Uponor Oyj         Sisäpiiriteto, 22.5.2023 klo 18.00

Sisäpiiritieto: Uponor Oyj ei hyväksy Aliaxiksen julkistamaa julkista käteisostotarjous Uponorista

Uponor Oyj (“Uponor” tai “Yhtiö”) toteaa Aliaxis S.A./NV:n (”Aliaxis” tai ”Tarjoaja”) julkistaneen 22.5.2023 julkisen käteisostotarjouksen (tytäryhtiönsä Unari Holding Oy:n kautta) Uponorista 25,75 euron osakekohtaisella hinnalla (”Ostotarjous”). Tarjoushinta vastaa noin 48,9 prosentin preemiota verrattuna Uponorin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingin pörssilistalla 14.4.2023 (17,29 euroa), eli viimeiseen päätöskurssiin ennen kuin Aliaxis julkisti 17.4.2023 ei-sitovan aikomuksensa tehdä julkinen käteisostotarjous Uponorista (”Ei-sitova Aikomus”). Uponor toteaa, että Ostotarjouksen sisältämä 25,75 euron tarjoushinta vastaa 3,0 prosentin korotusta verrattuna Ei-sitovan Aikomuksen sisältämään 25,00 euron tarjoushintaan ja on alle Uponorin osakkeen päätöskurssin Nasdaq Helsingin pörssilistalla 19.5.2023 (26,38 euroa).

Ostotarjous on ehdollinen muun muassa sille, että Tarjoaja yksissä tuumin toimivien tahojen kanssa saavuttaisi yli 50 prosentin omistuksen Yhtiössä tarjouksen myötä. Ostotarjous sisältää muita tämäntyyppisille järjestelyille tyypillisiä toteutusehtoja, kuten kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen, ja että kaikki kyseisissä hyväksynnöissä asetetut ehdot ovat kussakin tapauksessa Tarjoajalle kohtuudella hyväksyttäviä sikäli, että ne eivät ole olennaisesti haitallisia Tarjoajalle, Yhtiölle tai näiden lähipiiriyhtiöille. Tarjoajan velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle eikä sille, että Uponorin hallitus suosittelee Uponorin osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä tai sille, että Uponor solmii yhdistymissopimuksen Tarjoajan kanssa.

Aliaxisin mukaan Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 21.6.2023 ja päättyvän alustavasti arviolta 29.8.2023. Tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella Aliaxis odottaa Ostotarjouksen toteutuvan aikaisin vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä.

Aliaxiksen mukaan sillä on tällä hetkellä hallussaan noin 20,16 prosenttia Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (pois lukien Uponorin hallussa olevat omat osakkeet).

Uponorin hallituksen (”Hallitus”) mukaan Ostotarjouksen osakekohtainen käteistarjoushinta EUR 25,75 ei heijasta Yhtiön arvoa ja sen pitkän aikavälin mahdollisuuksia, ja ei näin ollen ole osakkeenomistajien parhaan edun mukainen. Hallitus on tällöin yksimielisesti päättänyt olla hyväksymättä riittämättömänä pitämäänsä Ostotarjouksen sisältämää tarjoushintaa eikä sen perusteella tule avaamaan neuvotteluja Tarjoajan kanssa. Hallitus toteaa, että hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivi ei ole osallistunut Hallituksen arvioon tai päätöksentekoon asiassa.

Hallitus arvioi ja edistää saamiaan uusia strategisia aloitteita Uponorin osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti. Uponor viittaa myös tiedotteeseensa 16.5.2023, jonka mukaan Yhtiö selvittää strategisia vaihtoehtoja ja on vastaanottanut kolmansilta tahoilta kiinnostuksenosoituksia koskien mahdollisia strategisia järjestelyjä sekä vahvistaa käyvänsä alustavia keskusteluja tältä osin. Hallitus selvittää nyt, jos aloitteet voisivat johtaa tulokseen, joka olisi Yhtiön osakkeenomistajien parhaan edun mukainen.

Hans Sohlström, asiaa valmistelevan valiokunnan puheenjohtaja, toteaa: ”Hallitus yksimielisesti pitää Aliaxiksen nykyistä tarjousta riittämättömänä yhtiön arvo ja sen tulevaisuudennäkymät huomioiden. Kuten olemme aiemmin kertoneet, hallitus on vastaanottanut kiinnostuksenosoituksia ja selvittää nyt tältä osin yhtiön strategisia vaihtoehtoja. Pyrimme varmistamaan osakkeenomistajien kannalta parhaan lopputuloksen.”

Ei ole mitään varmuutta siitä, että Hallituksen työ johtaisi ostotarjoukseen tai mihinkään muuhun transaktioon.

Uponor julkistaa lisätietoja asianmukaisena ajankohtana.


Uponor Oyj

Hans Sohlström
Hallituksen jäsen, valmistelevan valiokunnan puheenjohtaja

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com