SISÄPIIRITIETO: Uponor Oyj ei hyväksy Aliaxis S.A.:n julkistamaa ei-sitovaa aikomusta tehdä julkinen käteisostotarjous Uponorista

Uponor Oyj, Sisäpiiritieto, 26.4.2023 klo 8.30

SISÄPIIRITIETO: Uponor Oyj ei hyväksy Aliaxis S.A.:n julkistamaa ei-sitovaa aikomusta tehdä julkinen käteisostotarjous Uponorista

Aliaxis S.A. (“Aliaxis” tai “Tarjoaja”) julkisti 17.4.2023 ei-sitovan aikomuksen tehdä käteisostotarjous kaikista Uponor Oyj:n (“Uponor” tai “Yhtiö”) osakkeista EUR 25,00 osakekohtaiseen hintaan (“Ei-sitova Aikomus”), joka vastaa noin 44,6 %:n preemiota Uponorin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 14.4.2023. Aliaxis ilmoitti lisäksi 24.4.2023 hankkineensa noin 10,56 % Uponorin kaikista osakkeista.

Ei-sitova Aikomus on riippuvainen tietyille ehdoille, muun muassa due diligence -tarkastuksen suorittamiselle hyväksyttävällä tavalla, Uponorin hallituksen suosituksen saamiselle, Aliaxiksen hallituksen hyväksynnälle ja yhdistymissopimuksen solmimiselle Uponorin kanssa. Tällaisen mahdollisen käteisostotarjouksen toteuttaminen olisi puolestaan ehdollinen lisäehdoille, mukaan lukien hyväksyminen sellaisten osakkeenomistajien toimesta, jotka omistavat vähintään 60 % Uponorin osakkeista, ja kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen.

Kuten Uponorin tiedotteessa 17.4.2023 on viitattu, Uponorin hallitus (“Hallitus”) on yhdessä neuvonantajiensa kanssa arvioinut Ei-sitovaa Aikomusta ja sitä, onko Ei-sitova Aikomus Uponorin osakkeenomistajien parhaan edun mukainen. Arviossaan Hallitus on muun muassa ottanut huomioon Yhtiön 15.2.2023 julkistaman strategisen muutosohjelman, Yhtiön pitkän aikavälin mahdollisuudet ja sen keskeisen markkina-aseman vesiratkaisuihin keskittyvällä toimialalla, konsolidaatio-mahdollisuudet mukaan lukien, sekä Yhtiön viimeaikaisen suorituksen.

Hallitus on nyt saanut Ei-sitovaa Aikomusta koskevan arvionsa päätökseen. Hallituksen mukaan indikoitu osakekohtainen käteistarjoushinta EUR 25,00 ei heijasta Yhtiön arvoa ja sen pitkän aikavälin mahdollisuuksia, ja ei näin ollen ole osakkeenomistajien parhaan edun mukainen. Hallitus on tällöin yksimielisesti ollut hyväksymättä Ei-sitovaa Aikomusta eikä sen perusteella tule avaamaan neuvotteluja Tarjoajan kanssa. Hallitus toteaa, että hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivi ei ole osallistunut Hallituksen arvioon tai päätöksentekoon asiassa.

Hallitus toteaa, että Oras Invest, Yhtiön suurin osakkeenomistaja, joka omistaa noin 25,7 % Yhtiön kaikista osakkeista, on 17.4.2023 julkistanut aikomuksensa olla hyväksymättä edellä viitattua Aliaxiksen mahdollista tarjousta.

Hallitus keskittyy edelleen Yhtiön strategian toteuttamiseen. Hallitus uskoo, että Uponorin liiketoiminta on vahvaa Yhtiön uuden johdon alaisuudessa ja Yhtiöllä on sen hiljattain uudistetun strategian myötä vahva asema kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa. Hallitus tulee arvioimaan mahdollisia Aliaxiksen tai muiden tahojen esittämiä ehdotuksia Yhtiön osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti.

Uponor julkistaa lisätietoja asianmukaisena ajankohtana.

Uponor Oyj

Hans Sohlström
Hallituksen jäsen, valmistelevan valiokunnan puheenjohtaja

Lisätietoja:

Hans Sohlström on paikalla Uponorin Q1/2023 webcast-lähetyksessä tänään 26.4.2023 klo 14.30 alkaen.

Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com