Sisäpiiritieto: Uponor Oyj selvittää strategisia vaihtoehtoja ja vahvistaa käyvänsä alustavia keskusteluja tältä osin

Uponor Oyj                        Sisäpiiriteto                16.5.2023 klo 09:00

Sisäpiiritieto: Uponor Oyj selvittää strategisia vaihtoehtoja ja vahvistaa käyvänsä alustavia keskusteluja tältä osin

Uponor Oyj:n (“Uponor” tai “Yhtiö”) hallitus (“Hallitus”) on 26.4.2023 ilmoittanut että se ei hyväksy Aliaxis S.A.:n (“Aliaxis” tai “Tarjoaja”) 17.4.2023 julkistamaa ei-sitovaa aikomusta tehdä julkinen käteisostotarjous Uponorista EUR 25,00 osakekohtaiseen hintaan (”Ei-sitova Aikomus”).

Hallitus on kiinnittänyt huomiota Aliaxiksen 15.5.2023 julkistamaan tiedotteeseen, jonka mukaan se on saavuttanut 20,05 prosentin omistusosuuden Uponorin osakkeista (Yhtiön hallussa olevat osakkeet mukaan lukien).

Osana Aliaxiksen Ei-sitovan Aikomuksen selvitystä Hallitus on velvoitteidensa mukaisesti tutkinut Yhtiön muita mahdollisia strategisia vaihtoehtoja. Sen jälkeen kun Hallitus päätti olla hyväksymättä Aliaxiksen nykyistä Ei-sitovaa Aikomusta, Yhtiö on vastaanottanut kolmansilta tahoilta kiinnostuksenosoituksia koskien mahdollisia strategisia järjestelyjä. Hallitus selvittää nyt, jos aloitteet voisivat johtaa tulokseen, joka olisi Yhtiön osakkeenomistajien parhaan edun mukainen.

Ei ole mitään varmuutta siitä, että Hallituksen työ johtaisi ostotarjoukseen tai mihinkään muuhun transaktioon.

Hallitus arvioi ja edistää strategisia aloitteita Uponorin osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti. Hallitus keskittyy edelleen Yhtiön strategian toteuttamiseen. Hallitus uskoo, että Uponorin liiketoiminta on vahvaa Yhtiön uuden johdon alaisuudessa ja Yhtiöllä on sen hiljattain uudistetun strategian myötä vahva asema kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa, ja arvioi strategisia vaihtoehtoja myös tässä valossa.

Yhtiö julkistaa lisätietoja asianmukaisena ajankohtana.

Uponor Oyj

Hans Sohlström
Hallituksen jäsen, valmistelevan valiokunnan puheenjohtaja

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com