SISÄPIIRITIETO: Uponor Oyj toteaa Aliaxis S.A.:n julkistaneen tiedotteen ei-sitovasta aikomuksesta tehdä julkinen käteisostotarjous Uponorista

Uponor Oyj, Sisäpiiritieto, 17.4.2023 klo 10.30

SISÄPIIRITIETO: Uponor Oyj toteaa Aliaxis S.A.:n julkistaneen tiedotteen ei-sitovasta aikomuksesta tehdä julkinen käteisostotarjous Uponorista

Uponor Oyj (“Uponor” tai “Yhtiö”) toteaa Aliaxis S.A.:n (”Aliaxis” tai ”Tarjoaja”) julkistaneen 17.4.2023 tiedotteen ei-sitovasta aikomuksesta tehdä julkinen käteisostotarjous Uponor Oyj:stä 25,00 euron osakekohtaisella hinnalla, joka vastaa noin 44,6 prosentin preemiota Uponorin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 14.4.2023.

Julkistettu mahdollinen tarjous on riippuvainen tietyille ehdoille, muun muassa due diligence -tarkastuksen suorittamiselle hyväksyttävällä tavalla, Uponorin hallituksen suosituksen saamiselle, Aliaxiksen hallituksen hyväksynnälle ja yhdistymissopimuksen solmimiselle. Tällaisen mahdollisen käteisostotarjouksen toteuttaminen olisi puolestaan ehdollinen lisäehdoille, mukaan lukien hyväksyminen sellaisten osakkeenomistajien toimesta, jotka omistavat vähintään 60 prosenttia Uponorin osakkeista, ja kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen.

Aliaxiksen mahdollista tarjousta koskevaa julkistettua tiedotetta ei ole koordinoitu Uponorin hallituksen kanssa. Uponor vahvistaa, että Yhtiötä on lähestytty Aliaxisin toimesta ei-sitovalla aikomuksella tehdä julkinen käteisostotarjous Uponorista. Aiemmat keskustelut Aliaxiksen kanssa päätettiin vuoden 2022 aikana. Uponorin hallitus yhdessä sen oikeudellisten ja taloudellisten neuvonantajien kanssa arvioi parhaillaan ei-sitovaa aikomusta tehdä tarjous ja sitä, onko se Uponorin osakkeenomistajien parhaan edun mukainen. Uponor ei tällä hetkellä ole tehnyt päätöksiä ei-sitovan aikomuksen johdosta.

Uponor julkisti 15.2.2023 strategisen muutosohjelman. Hallitus keskittyy edelleen Yhtiön strategian toteuttamiseen. Hallitus uskoo, että Uponorin liiketoiminta on vahvaa Yhtiön uuden johdon alaisuudessa ja Yhtiöllä on sen hiljattain uudistetun strategian myötä vahva asema kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa.

Uponor julkistaa lisätietoja asianmukaisena ajankohtana. Ei ole mitään varmuutta siitä, että mahdollinen tarjous johtaa julkiseen ostotarjoukseen, tai mihinkään muuhunkaan transaktioon.

Uponor Oyj

Hans Sohlström
Hallituksen jäsen, valmistelevan valiokunnan puheenjohtaja

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com