Sisäpiiritieto: Uponor Oyj toteaa Aliaxis S.A.:n julkistaneen tiedotteen Uponorista tekemänsä julkisen ostotarjouksen peruuttamisesta

Uponor Oyj, sisäpiiritieto, 14.6.2023, klo 12.00

Sisäpiiritieto: Uponor Oyj toteaa Aliaxis S.A.:n julkistaneen tiedotteen Uponorista tekemänsä julkisen ostotarjouksen peruuttamisesta

Uponor Oyj (”Uponor” tai ”Yhtiö”) toteaa Aliaxis S.A.:n (”Aliaxis” tai ”Tarjoaja”) julkistaneen 14.6.2023 tiedotteen Uponorista tekemänsä julkisen ostotarjouksen peruuttamisesta.

Osana yrityskauppastrategiaansa Aliaxis oli tunnistanut Uponorin mahdolliseksi lisäykseksi portfolioonsa ja oli, suomalaisen tytäryhtiönsä Unari Holding Oy:n kautta, julkistanut 22.5.2023 vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen 27,75 euron osakekohtaisella hinnalla hankkiakseen Uponorin (”Ostotarjous”).

Soveltuvan lainsäädännön ja Tarjoajan 22.5.2023 julkistamassa Ostotarjousta koskevassa julkistamistiedotteessa todetun mukaisesti Tarjoajalla on oikeus muun muassa peruuttaa Ostotarjous, jos kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Uponorin osakkeista.

Ottaen huomioon Georg Fischer AG:n kilpailevan julkisen ostotarjouksen julkistamisen 12.6.2023 Tarjoaja on tänään päättänyt peruuttaa Ostotarjouksensa. Tämän johdosta Tarjoaja ei tule julkistamaan Ostotarjousta koskevaa tarjousasiakirjaa tai aloittamaan sen mukaista hyväksymisaikaa. Tämä päätös ei rajoita Aliaxisin oikeutta harkita uuden ostotarjouksen tekemistä Uponorin osakkeista tulevaisuudessa. Mitään päätöksiä uuden ostotarjouksen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä myöhempänä ajankohtana ei ole tehty.

Uponor Oyj

Hans Sohlström
Hallituksen jäsen, valmistelevan valiokunnan puheenjohtaja

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com