Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 24.1.2023 klo 18.05

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää Helsingissä 17.3.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja ovat näin ollen:

Hallituksen puheenjohtaja - 100 000 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja - 58 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja - 58 000 euroa
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (vain jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja) - 58 000 euroa
Hallituksen jäsen - 48 000 euroa

Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (ja loput maksetaan rahana). Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta. Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan kahden viikon sisällä Uponorin puolivuotiskatsauksen 2023 julkistamisen jälkeen. Siinä tapauksessa, jos palkkio maksetaan kokonaan käteisellä, hallituksen jäsenen on ostettava osakkeet kahden viikon sisällä yhtiön osavuosikatsauksen 1–9/2023 julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 800 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 600 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 3 000 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja siitä ajankohdasta, jolloin seitsemännen ehdolla olevan jäsenen osalta saadaan luottolaitoksen valvontaviranomaisen hyväksyntä, seitsemän. Tarvittavan valvontaviranomaisen hyväksynnän odotetaan olevan käytettävissä ennen varsinaista yhtiökokousta.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Johan Falk, Markus Lengauer, Michael Marchi, Annika Paasikivi ja Susanne Skippari valitaan uudelle toimikaudelle, ja hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Hans Sohlström ja Katja Keitaanniemi. Katja Keitaanniemen nimitys on ehdollinen luottolaitoksen valvontaviranomaisen hyväksynnälle, ja hänen toimikautensa hallituksen jäsenenä alkaa, kun hyväksyntä on saatu.

Pia Aaltonen-Forsell on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Hans Sohlströmillä (s. 1964, DI, KTM) on vahva näyttö kannattavan kasvun edistämisestä ja omistaja-arvon kasvattamisesta. Hän oli Ahlstromin (ent. Ahlstrom-Munksjö Oyj) toimitusjohtaja vuodesta 2018 vuoden 2022 loppuun. Hän on aiemmin toiminut Ahlström Capitalin toimitusjohtaja vuosina 2016–2018 ja Rettig Group Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2012–2016. Lisäksi hän on toiminut useissa johtotehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä vuosina 1990–2012. Sohlström on Stora Enso Oyj:n hallituksen jäsen.

Katja Keitaanniemi (s. 1973, tekniikan lisensiaatti) on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja OP Osuuskunnan johtokunnan jäsen. Hänellä on vahva näyttö Suomen, Ruotsin ja Euroopan suurimpien pankkien suorituskyvyn, kannattavuuden ja rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä. Keitaanniemi on aiemmin toiminut erilaisissa rahoitus- ja pankkisektorin johtotehtävissä muun muassa seuraavissa yhtiöissä: Finnvera Oyj (2014–2018), Swedbank (2010–2013), eQ Pankki/Conventum (2002–2009) ja Nordea Securities (2001–2002).

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että yhtiössä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Annika Paasikiven hallituksen puheenjohtajaksi.

MUUTOS NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEEN
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että sen työjärjestystä muutetaan seuraavilta osin:

  • nimitystoimikunnan jäsenen eroaminen, mikäli osakeomistus vähenee merkittävästi
  • hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan
  • nimitystoimikunnan päätöksenteko, jos nimitystoimikunnassa ei saavuteta yksimielisyyttä
  • kokousten koollekutsuminen ja pitämistapa
  • muutosten tekeminen työjärjestykseen

Työjärjestyksen muutosehdotus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023.

Uponorin nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Ville Kivelä (edustaa Oras Invest Oy:tä), Henrika Vikman (Nordea Funds Oy), Hanna Kaskela (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Paasikivi (asiantuntijajäsen).

Lisätietoja:

Ville Kivelä, nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 010 286 8100

Reetta Härkki, lakiasiainjohtaja, Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka tuotteet kuljettavat vettä rakennuksissa ja yhdyskuntatekniikassa. Yhtiö kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Vastuullisuuteen sitoutunut ja intohimoisesti innovatiivinen Uponor kehittää jatkuvasti uusia teknologioita ja järjestelmiä, jotka parantavat ihmisten elämää. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uponorin tuotteita myydään yli 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

 

Liitteet