Uponor Oyj:n pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 15.2.2023 klo 9.10

Uponor Oyj:n pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Uponorin suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 perusteella ansaintajakson 2020–2022 osakepalkkioiden maksamiseksi. Uponor on tiedottanut järjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on tiedotettu 16.12.2019 julkaistulla pörssitiedotteella.

Osakekannustimet ovat osa Uponorin johdon kokonaispalkkausta. Niiden tarkoituksena on kannustaa ja motivoida johtajia sekä yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteita.

Uponor Oyj luovuttaa yhteensä arviolta 151 603 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta 30 avainhenkilöille ansaintajaksolta 2020–2022 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Päätös osakeannista perustuu Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakkeiden luovuttaminen tapahtuu kahdessa erässä: 20.2.2023 luovutetaan arviolta 124 016 osaketta ja 26.9.2023 luovutetaan arviolta 27 587 osaketta.

20.2.2023 tapahtuvan luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on arviolta noin 406 934 omaa osaketta ja 26.9.2023 tapahtuvan luovutuksen jälkeen noin 379 347 omaa osaketta. 

Uponor Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, annika.paasikivi@orasinvest.fi
Yhteydenotot Anniina Myllyperkiön kautta, puh. 050 597 0039

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com