Uponor Oyj:n pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 29.9.2023 klo 9.50

Uponor Oyj:n pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Uponor Oyj on luovuttanut yhteensä 27 587 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta kahdelle avainhenkilölle ansaintajaksolta 2020–2022 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu 15.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakkeet on luovutettu 28.9.2023. Luovutuksen jälkeen Uponor Oyj:llä on hallussaan 373 685 omaa osaketta.

Uponor on tiedottanut osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista 16.12.2019 julkaistulla pörssitiedotteella. Uponor on tiedottanut 15.2.2023 julkaistulla pörssitiedotteella, että osakkeiden luovuttaminen tapahtuu kahdessa erässä. 20.2.2023 luovutettiin ensimmäinen erä osakkeita ansaintajaksolta 2020–2022 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Lisätietoja:
Franciska Janzon
konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821
franciska.janzon@uponor.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 750 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com