Uponor Oyj:n vuosikatsaus 2022 julkaistu

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 24.2.2023 klo 12.30

Uponor Oyj:n vuosikatsaus 2022 julkaistu

Uponor Oyj:n vuosikatsaus 2022 on julkaistu tänään.

Vuosikatsaus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, tietoa Uponorista sijoituskohteena, yleiskatsauksen Uponorin divisiooniin sekä tuote- ja palveluvalikoimaan, kuvauksen konsernistrategiasta ja siihen vaikuttavista megatrendeistä, tietoa osakkeenomistajille, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Vuosikatsaus sisältää myös vuoden 2022 selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Uponor julkaisee vuosikatsauksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot XBRL block -merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Uponorin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä XHTML- että PDF-muodossa. Molemmat tiedostomuodot löytyvät myös yhtiön verkkosivuilta www.uponorgroup.com > Media > Raportit ja esitykset. Lisäksi Uponor julkaisee erillisen vastuullisuuskatsauksen viikolla 10, ja sen voi lukea myös samasta paikasta yhtiön verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

 

Liitteet