Uponor Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 4.12.2023 klo 11.10

Uponor Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Uponor Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.12.2023. Georg Fischer AG (‟Tarjouksentekijä”) ja Uponor Oyj ovat 12.6.2023 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä on tehnyt vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Uponorin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (‟Ostotarjous”). Yhdistymissopimuksen mukaisesti, kun Tarjouksentekijä on julkisesti vahvistanut toteuttavansa Ostotarjouksen, yhtiön hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen Tarjouksentekijän kirjallisen pyynnön perusteella. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellyt asiat perustuivat Tarjouksentekijän tekemään kirjalliseen pyyntöön.

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ä muutetaan siten, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Päätös hallituksen jäsenten palkkioista
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Päätös hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta
Yhtiökokous hyväksyi, että Andreas Müller, Mads Joergensen, Joost Geginat, Helmut Elben, Thomas Hary, César Sayegh ja Marc Lahusen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että Andreas Müller valitaan hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätös nimitystoimikunnan lakkauttamisesta
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimitystoimikunnan lakkauttamisesta siten, että päätös astuu voimaan välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.

Lisätietoja:
Reetta Härkki
Konsernin lakiasiainjohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com
.
Tietoa Uponorista
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Uponor on osa Georg Fischer -konsernia, joka sijaitsee Schaffhausenissa, Sveitsissä. www.uponorgroup.com