Uponor sai alansa ensimmäisenä Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän nettonollatavoitteelleen

Uponor Oyj, Lehdistötiedote, 20.4.2023 klo 15.00

Uponor sai alansa ensimmäisenä Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän nettonollatavoitteelleen

Uponor, johtava kansainvälinen vastuullisia vesiratkaisuja rakennuksille ja infrastruktuurihankkeille toimittava yhtiö, on saanut 20.4.2023 Science Based Targets (SBTi) -aloitteen hyväksynnän entistäkin kunnianhimoisemmille, tieteeseen perustuville lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteilleen. SBTi hyväksyi myös Uponorin tieteeseen perustuvan nettonollatavoitteen vuodelle 2040. Hyväksyntä tarkoittaa, että SBTi:n riippumattomat asiantuntijat ovat arvioineet tavoitteet ja vahvistaneet niiden olevan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen ja tuoreimman ilmastotieteen kanssa.

Vähennystavoitteet koskevat Uponorin suoria päästöjä omasta toiminnasta (scope 1), epäsuoria päästöjä energian hankinnasta (scope 2) sekä päästöjä koko arvoketjusta (scope 3). Uponor pyrkii vähentämään scope 1 ja 2 -päästöjään 75 prosenttia vuoteen 2027 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon. Vähennystavoite scope 3 -päästöille on 20 prosenttia samalla aikajänteellä. Tieteeseen perustuva nettonollatavoite viittaa pyrkimykseen vähentää kasvihuonekaasupäästöt mahdollisimman lähelle nollaa, jonka jälkeen jäljelle jäävät päästöt poistetaan ilmakehästä.

Uponor saavutti aikaisemmat, Science Based Targets -aloitteen mukaiset lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteensa etuajassa vuonna 2021. Näin ollen yhtiölle oli luontevaa asettaa rima vieläkin korkeammalle, kun se lanseerasi uuden vastuullisuusagendansa vuonna 2022.

‟Uponorin sitoutuminen nettonolla-agendaan on olennainen osa strategiaamme ja kuvastaa keskeistä roolia, jonka konserni voi ottaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Koko rakennusala etsii aktiivisesti keinoja vähentää ilmastovaikutuksiaan, ja arvoketjun päästöt ovat alan suurin haaste. Me voimme vaikuttaa asiakkaidemme ympäristöjalanjälkeen pienentämällä omaamme. Science Based Targets -aloitteelta saatu hyväksyntä tavoitteillemme osoittaa, että olemme oikealla tiellä”, sanoo Uponor Oyj:n toimitusjohtaja Michael Rauterkus.

Työ tavoitteiden saavuttamiseksi on käynnissä. Uponor pyrkii hankkimaan sataprosenttisesti vihreää sähköä maailmanlaajuisesti, ja yhtiöllä on suunnitelma valittujen prosessien ja laitteiden sähköistämiseksi. Uponorin scope 3 -päästöt syntyvät pääasiassa yhtiön käyttämistä raaka-aineista, ja siksi siirtymä uusiutuviin ja kierrätettyihin raaka-aineisiin on tärkeässä roolissa. Uponor tekee myös aktiivisesti yhteistyötä hankintaketjunsa kanssa kannustaen kumppaneitaan parantamaan tehokkuuttaan ja vähentämään päästöjään.

Uponor raportoi vuosittain vastuullisuustyöstään vastuullisuuskatsauksessa, joka on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/vuosijulkaisut/2022.

Tietoa Science Based Targets -aloitteesta
Kansainvälisesti tunnettu Science Based Targets -aloite (SBTi) on CDP:n, YK:n UN Global Compact -aloitteen, World Resources Instituten (WRI) ja Maailman luonnon säätiön (WWF) välinen yhteishanke. SBTi määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettamisessa ja arvioi riippumattomasti yhtiöiden tavoitteita.

Lisätietoja:

Ilari Aho
Vastuullisuus- ja tuoteregulaatiojohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2883

Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com