Uponor sai EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa kultatason luokituksen

Uponor Oyj                        Lehdistötiedote                                24.8.2023 klo 12.15

Uponor sai EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa kultatason luokituksen

EcoVadis, globaali vastuullisuusarviointeja toteuttava yhtiö, on myöntänyt Uponorille kultatason luokituksen. Uponorin kokonaistulos nousi 70 pisteeseen sadasta (62/100 vuonna 2022: hopeatason luokitus), minkä myötä Uponor kuuluu muovituotevalmistusalan parhaaseen kuuteen prosenttiin. EcoVadis arvioi yhteensä 5 000 alan yritystä maailmanlaajuisesti.

Kultatason luokitus myönnettiin Uponorille ensimmäistä kertaa. Saavutus heijastaa Uponorin pitkäaikaista sitoutumista ESG-raportoinnin vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Uponorin tulos parani merkittävästi sekä Työvoima ja ihmisoikeudet- että Vastuullinen hankinta -kategoriassa.

”Vuonna 2022 lanseerattu uusi vastuullisuusohjelmamme asettaa meille uuden viitekehyksen ja kunnianhimoiset tavoitteet. Rakensimme uuden vastuullisuusagendamme sen mukaan, missä asioissa voimme vaikuttaa. Lupaamme asiakkaillemme, omistajillemme, kumppaneillemme, työntekijöillemme ja yhteiskunnalle, että pyrimme parhaamme mukaan lisäämään positiivista vaikutustamme, pienentämään aiheuttamaamme ympäristövaikutusta ja tiedottamaan molemmista läpinäkyvästi. Kehitämme ESG-raportointiamme jatkuvasti varmistaaksemme sen läpinäkyvyyden kaikkien sidosryhmiemme näkökulmasta ja havainnollistaaksemme miten edistymme. Olen erittäin ylpeä koko organisaatiomme tekemästä tiimityöstä, joka näkyy nyt aiempaa parempana EcoVadis-luokituksena”, sanoo Uponor Oyj:n teknologiajohtaja Thomas Fuhr.

Uponorin strategiaan perustuvan vastuullisuusohjelman tavoitteena on maksimoida yhtiön positiiviset vaikutukset asiakkaisiin, työntekijöihin ja yhteiskuntaan minimoiden samalla yhtiön oma ympäristöjalanjälki. Vuonna 2022 viimeistelty vastuullisuusohjelma luotiin yhteistyössä Uponorin asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Sidosryhmille tehdyissä haastatteluissa nousi toistuvasti esiin kolme aihetta: ilmastotoimet, kiertotalous ja läpinäkyvyys. Uponor huomioi nämä kolme aihetta uudessa vastuullisuusohjelmassaan, joka sisältää konkreettisia ja mitattavissa olevia tavoitteita, jotka yhtiö pyrkii saavuttamaan.

EcoVadis on yhteistyöhön perustuva alusta, joka tarjoaa vastuullisuusarviointeja ja suorituskykyä edistäviä työkaluja globaaleille toimitusketjuille. EcoVadis-menetelmäkehyksen avulla arvioidaan yritysten ympäristöön, työvoimaan ja ihmisoikeuksiin sekä etiikkaan ja vastuulliseen hankintaan liittyviä käytäntöjä, toimia ja raportteja. EcoVadis-menetelmä perustuu Global Reporting Initiative -aloitteen, Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen ja ISO 26000 -standardin kansainvälisiin vastuullisuusstandardeihin.

Lisätietoja:

Franciska Janzon
konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821
franciska.janzon@uponor.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 750 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com