Uponorin hallituksen järjestäytymiskokous

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 17.3.2023 klo 15.05

Uponorin hallituksen järjestäytymiskokous

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi aiemmin tänään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Annika Paasikiven. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Markus Lengauer.

Katja Keitaanniemi valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Michael G. Marchi sekä Hans Sohlström valittiin tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Katja Keitaanniemi, Michael G. Marchi ja Hans Sohlström ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Annika Paasikivi valittiin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Susanne Skippari valittiin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseneksi. Annika Paasikivi on riippumaton yhtiöstä ja Susanne Skippari on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanon osalta Uponor poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksesta 15, joka edellyttää, että valiokunnassa on kolme jäsentä. Yhtiö katsoo, että riittävä asiantuntemus palkitsemisvaliokunnan osalta on turvattu kahdella jäsenellä.

Lisätietoja:

Reetta Härkki
Konsernin lakiasiainjohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com