Uponorin hallituksen järjestäytymiskokous

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 4.12.2023 klo 11.20

Uponorin hallituksen järjestäytymiskokous

Aiemmin tänään pidetyssä Uponor Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa Andreas Müller valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Mads Joergensenin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan lakkauttaa aiemman hallituksen tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja siirtää niiden tehtävät koko hallitukselle. Hallitus totesi, että Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksen 16 mukaan yhtiön tulee perustaa tarkastusvaliokunta, jos yhtiön liiketoiminnan laajuus edellyttää, että taloudelliseen raportointiin ja valvontaan liittyvien asioiden valmistelusta vastaa koko hallitusta pienempi toimielin. Hallitus totesi lisäksi, että tarkastusvaliokunnan lakkauttaminen merkitsee poikkeamista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista.

Hallitus totesi, että kukin hallituksen jäsen on riippumaton Uponorista, mutta ei Uponorin merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus totesi, että Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksen 10 mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on myös oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus totesi, että se, että yksikään hallituksen jäsen ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, merkitsee poikkeamista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista.

Selvitys poikkeamista hallinnointikoodista
Georg Fischer AG omistaa yli 90 prosenttia Uponor Oyj:n osakkeista. Georg Fischer AG on käynnistänyt lunastusprosessin, jonka seurauksena Georg Fischer AG tulee omistamaan kaikki Uponor Oyj:n osakkeet oletettavasti vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja yhtiö poistuu pörssilistalta. Tämän takia Uponor Oyj:n enemmistöomistaja on katsonut mahdolliseksi poiketa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksista, jotka koskevat tarkastusvaliokunnan perustamista sekä hallituksen jäsenten riippumattomuutta merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja:
Reetta Härkki
Konsernin lakiasiainjohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Tietoa Uponorista
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Uponor on osa Georg Fischer -konsernia, joka sijaitsee Schaffhausenissa, Sveitsissä. www.uponorgroup.com