Uponorin Nastolan-tehdas on yhtiön ensimmäinen hiilineutraalitehdas

Uponor Oyj, Lehdistötiedote, 13.12.2023 klo 9.00

Uponorin Nastolan-tehdas on yhtiön ensimmäinen hiilineutraali tehdas

Uponor on asettanut kunnianhimoiseksi nettonollatavoitteekseen nollata kasvihuonekaasupäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä. Tämä tavoite on saanut Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksynnän. Uponor on sitoutunut johtamaan rakennusteollisuutta omalla esimerkillään kohti nettonollatavoitetta, minkä tueksi yhtiö on luonut hiilineutraaliin tehtaaseen tähtäävän Carbon Neutral Factory -konseptin, joka alleviivaa yhtiön pyrkimystä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi tämä aloite edistää Uponorin asiakkaiden ja kumppaneiden vastuullisuustyötä auttamalla heitä pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.

Uponorin Nastolan-tehdas saavutti sataprosenttisen hiilineutraaliuden omassa toiminnassaan 4. Joulukuuta 2023 ja on siten Uponorin ensimmäinen hiilineutraali tehdas. Tehdas valmistaa muun muassa uusiutuviin materiaaleihin perustuvia Uponor Blue -tuotteita, jotka auttavat asiakkaita alentamaan hiilidioksidipäästöjä.

Nastolassa on jo pitkään keskitytty tehtaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Vuonna 2015 Uponor investoi lämpöpumppuihin hyödyntääkseen hukkalämpöä Nastolan-tehtaan lämmityksessä, ja tämän jälkeen tehtaalla on entisestään laajennettu vihreän sähkön käyttöä ja optimoitu sähkönkulutusta. Lisäksi tehtaan energiajärjestelmälle on myönnetty ISO 50001 -energiatehokkuussertifikaatti. Uponor on myös investoinut vihreän sähkön kapasiteettiin asentamalla tehtaalle aurinkopaneeleja ja aloittamalla aurinkovoimalan rakentamisen tehtaan yhteyteen. Tulevan aurinkovoimalan kapasiteetti on 240 MWh.

Pitkäkestoinen työ hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on sisältänyt muun muassa monipuolista datan seurantaa, jätteen määrän vähentämistä ja tehdashenkilöstön kouluttamista. Näiden ponnistelujen ansiosta Nastolan-tehtaan päästöt ovat vähentyneet noin 98 prosenttia. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan hyödyntämällä Verra-rekisterin mukaista puupohjaista hiilenpoistoa sekä biohiileen perustuvaa hiilenpoistoa Puro.earth- tai Carbon Standards International -rekisterin mukaisesti.

”Olemme onnistuneet alentamaan tehtaan päästöt lähelle nollaa lisäämällä vihreän sähkön käyttöä ja parantamalla energiatehokkuuttamme jatkuvasti. Vaikka tämän päästötason ylläpitäminen on jatkossa varsin vaivatonta, keskitymme toiminnassamme vastuullisuuteen myös tulevaisuudessa. Uusi aurinkovoimala on konkreettinen esimerkki vastuullisuustyöstämme”, sanoo Uponor Oyj:n teknologiajohtaja Thomas Fuhr.

Nastolan hiilineutraalin tehtaan myötä Uponor ei ainoastaan vähennä omia ilmastovaikutuksiaan vaan alentaa myös kumppaneidensa toimitusketjujen päästöjä, mikä pienentää rakennusteollisuuden hiilijalanjälkeä. Lisäksi Uponor pyrkii löytämään entistä vastuullisempia toimintatapoja yhteistyössä muiden eteläsuomalaisten toimijoiden kanssa edistääkseen alan vastuullisuutta. Uponorin tavoitteena on toteuttaa Carbon Neutral Factory -konsepti myös muissa tehtaissaan Nastolan esimerkin mukaisesti.

Lisätietoja:

Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821
franciska.janzon@uponor.com

JAKELU:
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Uponor on osa Georg Fischer -konsernia, joka sijaitsee Schaffhausenissa, Sveitsissä. www.uponorgroup.com