Uponorin vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Uponorin vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Uponor Oyj, pörssitiedote, 21.12.2023, klo 16.40

Georg Fischer AG (”GF”) on 17.11.2023 käynnistänyt Uponor Oyj:n (”Uponor”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Uponorin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

GF:n edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Helsingin käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Uponorin vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Helsingin käräjäoikeus on 20.12.2023 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Jasse Ritakallion.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen GF:n ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä ja on julkaistu Uponorin verkkosivuilla. Se tullaan lisäksi viipymättä julkaisemaan Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja:

Franciska Janzon, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Uponor
franciska.janzon@uponor.com
+358 (0) 20 129 2821

Tietoja Uponorista

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Uponor auttaa asiakkaita asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, ja pyrkii jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Uponorin turvallisia käyttövesiratkaisuja, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiä sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisuja myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 Uponorin liikevaihto oli yhteensä noin 1,4 miljardia euroa. Uponorin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä. Uponor on osa Georg Fischer -konsernia, joka sijaitsee Sveitsissä, Schaffhausenissa.

Liite: GF:n ilmoitus

Liite