Uponorin vetäytyminen Venäjän markkinoilta on saatu päätökseen

Uponor Oyj, Sijoittajauutinen, 1.3.2023 klo 10.00

Uponorin vetäytyminen Venäjän markkinoilta on saatu päätökseen

Johtava vastuullisten vesiratkaisujen toimittaja Uponor Oyj on saanut päätökseen Venäjän markkinoilta poistumisen paikallisen hallinnon vaatimusten mukaisesti. Uponor myi Venäjän liiketoimintansa paikallisjohdolle tarjoten kestävän ratkaisun sekä työntekijöille että asiakkaille. Koko prosessin ajan etusijalla on ollut Uponorin työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen. Kaupan arvoa ei julkisteta.

Uponor tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Ihmisoikeudet, turvallisuus ja elämänlaadun parantaminen ovat erittäin tärkeitä Uponorille. Uponor on sodan alusta lähtien ollut täysin sitoutunut noudattamaan kaikkia sen toimintaan vaikuttavia kauppapakotteita, ja yhtiö on nyt lopettanut kaiken liiketoiminnan Venäjällä.

Paikallisista viranomaisprosesseista johtuen kaupan loppuun saattaminen kesti odotettua pidempään. Uponor ilmoitti aloittavansa Venäjän liiketoimintansa myymisen kesäkuussa 2022. Yhtiö ilmoitti aiemmin samana vuonna, että se keskeyttää kaiken viennin Venäjälle ja tuonnin Venäjältä Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi.

Myynnin seurauksena Venäjän liiketoiminta siirtyy paikallisen johdon omistukseen ja toimii eri brändillä. Yhtiön palveluksessa Venäjällä on tällä hetkellä 51 henkilöä. Uponorin kokonaisvarat Venäjällä olivat 1,3 prosenttia konsernin kokonaisvaroista. Kaupan taloudellinen vaikutus vastaa vuonna 2022 alaskirjattuja nettovaroja, ja siten sillä ei ole vaikutusta Uponorin ensimmäisen vuosineljänneksen taloustietoihin.

Uponor julkaisee tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen 26.4.2023.

Lisätietoja:
Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com