Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1–12/2023: Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali parani epävakailla markkinoilla

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 16.2.2024 klo 9.00

Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1–12/2023: Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali parani epävakailla markkinoilla

Loka–joulukuu 2023 lyhyesti

Liikevaihto oli 277,6 (276,5) milj. euroa, kasvua 0,4 %. Orgaaninen kasvu valuuttakurssimuutokset huomioiden oli 7,9 %.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 27,6 (11,0) milj. euroa, tai 9,9 % (4,0) liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 0,8 (1,4) milj. euroa, tai 0,3 % (0,5) liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensivät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kertaluonteiset erät, joiden määrä oli 26,8 milj. euroa, ja jotka kohdistuivat pääosin lokakuun tulokseen. Kertaluonteiset erät liittyivät julkista ostotarjousta koskeviin kuluihin.

Osakekohtainen tulos oli -0,09 (0,02) euroa.

Tärkeä huomautus: Marras–joulukuun taloustiedot konsolidoidaan täysin Georg Fischer AG:n lukuihin. Odotusten mukaisesti näiden kuukausien liikevoitto on kausiluonteisesti matalampi verrattuna muuhun vuoteen. Vuoden 2023 marras- ja joulukuun tulos oli korkeampi kuin kyseisten kuukausien keskimääräinen kannattavuus edeltävinä vuosina, mikä on seurausta parantuneista marginaaleista.

Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti

Liikevaihto oli 1 221,0 (1 386,2) milj. euroa, laskua -11,9 %. Liikevaihto valuuttakurssimuutokset huomioiden oli 1 250,9 milj. euroa (-9,8 %), joka on linjassa vuoden 2023 ohjeistuksen kanssa. Orgaaninen kasvu valuuttakurssimuutokset huomioiden oli -5,8 %. Kaukolämpöliiketoiminnan myynnin ja Tanskan Middelfartissa sijaitsevan tuotantolaitoksen sulkemisen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli -44,3 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 150,5 (153,7) milj. euroa, tai 12,3 % (11,1) liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 118,5 (135,5) milj. euroa, tai 9,7 % (9,8) liikevaihdosta.

Osakekohtainen tulos oli 0,92 (1,21) euroa.

Ohjeistus vuodelle 2024

Koska Georg Fischer AG:n käynnistämä vähemmistöosakkeiden lunastusprosessi on meneillään ja Uponorin osakkeet ovat poistumassa pörssilistalta, Uponor ei julkaise ohjeistusta vuodelle 2024.

Lähiajan markkinanäkymät julkaistaan 19.3. osana Georg Fischer AG:n vuositulosta.

Hallituksen osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2023. Tämä poikkeaa Uponorin pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista, joiden mukaan yhtiön tavoitteena on kasvava vuotuinen osingonjako. Georg Fischer AG on hankkinut julkisella ostotarjouksella yli 90 prosenttia kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä sekä aloittanut jäljellä olevia osakkeita koskevan pakollisen lunastusmenettelyn. Tämän seurauksena Uponorin osakkeet poistetaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta.

Toimitusjohtaja Michael Rauterkus kommentoi:

“Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä vahvistimme edelleen epävakaissa markkinaolosuhteissa marginaalien resilienssiä tavoitteidemme mukaisesti. Kausiluonteisesti hiljaisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme oli vahva, 9,9 prosenttia (4,0). Liikevaihto oikaistuna rakenteellisten muutosten vaikutuksilla kasvoi 3,9 prosenttia.

Rakenteellisten muutosten negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 44,3 milj. euroa sisältäen kaukolämpöliiketoiminnan myynnin ja Tanskan Middelfartissa sijainneen tuotantolaitoksen sulkemisen. Vuoden 2023 liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 1 250,9 milj. euroa.

Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme nousi 12,3 prosenttiin (11,1) osoittaen marginaalien resilienssiä parantavien toimenpiteiden ja toimintamallimme hyödyt. Haluan kiittää kaikkia Uponorin työntekijöitä, joiden omistautuminen ja kova työ yhtiön muutoksen ja taloudellisen suorituskyvyn eteen ovat tuottaneet vahvaa kannattavuutta haastavissa markkinaolosuhteissa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka jatkoi vahvaa suoritustaan viimeisellä vuosineljänneksellä, ja sen vuoden 2023 liikevoitto ylsi kaikkien aikojen ennätykseen vahvan operatiivisen suorituskyvyn ja kustannussäästöjen tukemana. Koko vuoden liikevaihto kasvoi orgaanisesti 6,8 prosenttia. Panostukset kysynnän luomiseen ja hintakuri vaikuttivat positiivisesti liikevaihdon kehitykseen.

Uponor Infra toteutti edelleen onnistuneesti ydinliiketoiminnan kasvuun tähtäävää strategiaansa. Vuoden 2023 liikevaihto laski kannattavuuden parantamiseen tähtäävien uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ja markkinoiden alhaisemman aktiivisuuden vuoksi, mutta koko vuoden vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli ennätyksellinen 8,2 prosenttia. Uponor Infran liikevaihto oikaistuna rakenteellisten muutosten vaikutuksilla laski 14,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vaisu kysyntä jatkui Talotekniikka – Eurooppa -divisioonassa viimeisellä vuosineljänneksellä. Muutosohjelman määrätietoinen toteuttaminen vuoden 2023 aikana tuki vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin kehitystä. Se ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan Euroopan markkinoiden vaisua aktiivisuutta.

Saavutimme vuonna 2023 monia virstanpylväitä vastuullisuustyössämme alan ensimmäisenä toimijana. Uponor kehitti maailman ensimmäisen yhtiön omasta tuotantojätteestä valmistetun PEX-putken yhteistyössä Wastewisen, Nesteen ja Borealiksen kanssa. Saimme myös alan ensimmäisenä yhtiönä Science Based Targets -aloitteen validoinnin nettonollatavoitteellemme. Uponor on sitoutunut johtamaan rakennusteollisuutta omalla esimerkillään kohti nettonollatavoitetta, minkä tueksi yhtiö on luonut hiilineutraaliin tehtaaseen tähtäävän Carbon Neutral Factory -konseptin, joka alleviivaa pyrkimystämme vähentää hiilidioksidipäästöjä. Uponorin Nastolan tehdas saavutti sataprosenttisen hiilineutraaliuden omassa toiminnassaan 4. joulukuuta 2023 ja on siten Uponorin ensimmäinen hiilineutraali tehdas. Tavoitteenamme on toteuttaa Carbon Neutral Factory -konsepti myös muissa tehtaissamme. Lisäksi vuonna 2023 EcoVadis myönsi Uponorille ensimmäistä kertaa kultatason luokituksen vastuullisuusarvioinnissaan. Saavutus heijastaa Uponorin pitkäaikaista sitoutumista ESG-raportoinnin vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Olen erityisen ylpeä voidessani todeta, että tapaturmataajuutemme 12 kuukauden ajalta (LTIFR) oli ennätyksellisen alhainen 4,0 (8,5).

Uponor poistuu onnistuneen ostotarjouksen seurauksena pörssilistalta ja siirtyy Georg Fischer AG:n (GF) omistukseen. GF:llä on näytöt voimakkaasta kasvusta ja innovaatiosta pitkällä aikavälillä. Uskon, että poikkeuksellisen sitoutuneiden työntekijöidemme tuella meillä on yhdessä GF:n kanssa mahdollisuus vauhdittaa kasvua ja innovointia entisestään, kun nyt yhdistämme voimamme ja tavoittelemme kestävien vesi- ja virtausratkaisujen maailmanlaajuista edelläkävijyyttä.

Haluan kiittää kaikkia kollegoitamme heidän sitoutumisestaan Uponorin kehittämiseen viime vuosina. Jatkaessamme matkaamme kannattavalla kasvupolulla osana Georg Fischer AG:ta haluan erityisesti kiittää kaikkia Uponorin osakkeenomistajia, jotka ovat uskoneet meihin näiden kahden vuosikymmenen aikana, kun olemme olleet julkisesti noteerattu yhtiö.”

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€ 10–12/202310–12/2022Muutos1–12/20231–12/2022Muutos
Liikevaihto277,6276,5+0,4 %1,221,01,386,2-11,9 %
Toiminnan kulut263,8261,3+1,0 %1,066,21,197,1-11,0 %
Poistot ja arvonalentumiset12,914,8-12,5 %51,554,5-5,5 %
Liikevoitto0,81,4-45,4 %118,5135,5-12,5 %
Liikevoitto, %0,30,5-45,6 %9,79,8-0,6 %
Vertailukelpoinen liikevoitto27,611,0+149,6 %150,5153,7-2,1 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, %9,94,0+148,6 %12,311,1+11,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut-3,1-1,7-84,5 %-7,2-1,0+636,8 %
Tulos ennen veroja-2,10,0-6 469,7 %111,7134,9-17,2 %
Tilikauden tulos-6,31,5-517,4 %74,297,5-23,9 %
Osakekohtainen tulos-0,090,02-461,7 %0,921,21-24,0 %
   Muutos
31.12.202331.12.2022
Nettokäyttöpääoma 120,6164,5-26,7 %
Korollinen nettovelka65,448,5+35,0 %
Omavaraisuusaste, %50,555,2-8,6 %
Nettovelkaantumisaste, %14,39,1+57,7 %

  

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Uponor Oyj:n taloudellinen kalenteri vuonna 2024

28.6.2024        Yhtiökokous 2024
18.7.2024        Puolivuosikatsaus 1–6/2024

Osakkeenomistajan, joka haluaa lisätä asioita käsiteltäväksi yhtiökokouksen asialistalle, on ilmoitettava siitä yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@uponor.com viimeistään 10.5.2024.

Georg Fischer AG (GF) on hankkinut julkisella ostotarjouksella yli 90 prosenttia kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. GF on 17.11.2023 jättänyt Suomen kauppakamarin lunastuskomitealle hakemuksen osakeyhtiölain mukaisen pakkolunastuksen aloittamiseksi jäljellä olevien osakkeiden osalta. GF on ilmoittanut aikovansa poistaa Uponorin osakkeet Nasdaq Helsinki Oy:stä heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista.

Puolivuosikatsauksen 2024 julkaiseminen riippuu pörssilistalta poistamisen ajankohdasta ja se julkaistaan vain, jos siihen on lakisääteinen vaatimus.

Lisätietoja:
Markus Melkko, talousjohtaja, puh. 020 129 2038

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

Uponor lyhyesti
Kestävien ja innovatiivisten virtausratkaisujen maailmanlaajuisesta edelläkävijästä, Uponorista, tuli osa Georg Fischer -konsernia marraskuussa 2023. Autamme asuin- ja liikerakentamisen asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta sekä kehitämme jatkuvasti uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun kodeissa ja muissa rakennuksissa. Valjastamalla veden mahdollisuudet parannamme viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttö- ja jätevesiratkaisujamme sekä lämmitys- ja viilennysratkaisujamme myydään yli 80 maassa. www.uponorgroup.com

 

Liite