Uponor saavutti uuden virstanpylvään – Ruotsin Virsbosta tuli yhtiön toinen hiilineutraali tuotantolaitos

Uponor Oyj, Lehdistötiedote, 7.3.2024 klo 12.30

Uponor saavutti uuden virstanpylvään – Ruotsin Virsbosta tuli yhtiön toinen hiilineutraali tuotantolaitos

Uponor, Georg Fischer -konserniin kuuluva ja maailman johtava kestävien ja innovatiivisten virtausratkaisujen toimittaja, ilmoittaa, että yhtiön toinen täyden hiilineutraaliuden omassa toiminnassaan saavuttanut tuotantolaitos on Ruotsin Virsbo. Tämä on yhtiön viimeisin saavutus ympäristövastuullisuudessa.

Virsbon tuotantolaitos edustaa Uponorin innovatiivista Carbon Neutral Factory -konseptia, joka on linjassa Georg Fischerin 2025 vastuullisuustavoitteiden ja Uponorin yhtiön kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään vähennykseen tähtäävän tavoitteen kanssa. Konsepti, joka toteutettiin onnistuneesti ensimmäisen kerran yhtiön Nastolan tuotantolaitoksessa, on osoitus Uponorin aktiivisesta pyrkimyksestä pienentää sekä yhtiön omia ilmastovaikutuksia että yhtiön asiakkaiden ja kumppaneiden hiilijalanjälkeä.

Uraauurtavan PEX-putken lanseerauksesta vuonna 1972 lähtien Uponor on valmistanut ylpeydellä yli kuusi miljardia metriä PEX-putkia käyttövesiratkaisuihin sekä lämmitys- ja viilennysjärjestelmiin Virsbossa. Valitsemalla Virsbon hiilineutraalissa tuotantolaitoksessa valmistetut Uponorin PEX-putket asiakkaamme ympäri Eurooppaa eivät vain investoi huippulaatuun, vaan he myös edistävät aktiivisesti vihreämpää tulevaisuutta omien vastuullisuustavoitteidensa mukaisesti.

Nastolan tavoin myös Virsbon tuotantolaitos on tehnyt merkittäviä investointeja tekniikkaan ja infrastruktuuriin vähentääkseen toimintansa ympäristövaikutuksia. Avainasemassa on ollut aktiivinen sitoutuminen lämmön talteenottoon hyödyntämällä tuotannon hukkalämpöä tehdasrakennusten lämmityksessä. Tämä sekä minimoi lisälämmön hankintatarpeen että vähentää tuotantolaitoksen riippuvuutta ulkoisista energialähteistä. Virsbo on myös siirtynyt vihreän sähkön käyttöön ja sähköistänyt ajoneuvokantaansa pienentääkseen hiilijalanjälkeään entisestään. Jäljelle jäävät päästöt on kompensoitu hyödyntämällä Verra-rekisterin mukaista puupohjaista hiilenpoistoa sekä Puro.earth tai Carbon Standards International -rekisterin mukaista biohiileen perustuvaa hiilenpoistoa. Vastuullisuuskäytäntöjen toteuttamiseksi ja prosessiemme jatkuvaksi parantamiseksi Uponor on myös investoinut yhtiön henkilöstön kouluttamiseen parantaakseen työntekijöiden vastuullisuustietoja ja -taitoja sekä aktivoidakseen työntekijöitä kantamaan vastuu yhtiön ympäristöjalanjäljestä.

"Matkaamme kohti vastuullisempaa tulevaisuutta leimaa toimintamme jatkuva kehittäminen. Ruotsin tuotantolaitoksen hiilineutraaliussaavutus on osoitus sitoutumisestamme vastuullisuuteen ja toimii vahvana esimerkkinä muille", sanoo Uponorin teknologiajohtaja Thomas Fuhr.

"Tämä on jälleen yksi virstanpylväs Uponorille ja Virsbon tuotantolaitokselle. Kaksi vuotta sitten toimme markkinoille maailman ensimmäisen biopohjaisen PEX-putken. Viime vuonna valmistimme ensimmäisen kiertotalouden mukaisen PEX-putken 100 % kemiallisesti kierrätetystä raaka-aineesta, joka valmistettiin yhtiön omasta PEX-putkituotannon jätemuovista. Nyt voimme ylpeänä sanoa, että Virsbo on hiilineutraali", lisää Uponor Ruotsin toimitusjohtaja Robert Molund.

"Tämä on selkeä osoitus siitä, että Uponor suhtautuu vastuullisuusagendaansa vakavasti, ja että olemme rakennusalan johtava innovaatio-, vastuullisuus- ja laadukkaiden tuotteiden kumppani."

Virsbon saavuttaessa hiilineutraaliuden Uponor ei vain pienennä omia ympäristövaikutuksiaan, vaan myös auttaa vähentämään rakennusteollisuuden toimitusketjun päästöjä.

Edistämällä vastuullisempia toimintatapoja ja tekemällä yhteistyötä yhtiön kumppaneiden kanssa Uponor todistaa omalla esimerkillään, että vastuullinen tuotanto on sekä saavutettavissa että hyödyllistä ympäristölle.

Uponor on sitoutunut ottamaan Carbon Neutral Factory konseptin käyttöön myös muissa yhtiön tuotantolaitoksissa ja siten vahvistaa asemaansa vastuullisen rakentamisen edelläkävijänä. Ruotsin Virsbossa saavutettu virstanpylväs on yksi askel eteenpäin Uponorin matkalla kohti kaikkia hyödyttävää vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta.

Lehdistön yhteyshenkilö:
Christine Schurz
Johtaja, brändäys ja viestintä
Uponor Oyj
Puh. +499521690537
christine.schurz@uponor.com

JAKELU:
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Kestävien ja innovatiivisten virtausratkaisujen maailmanlaajuisesta edelläkävijästä, Uponorista, tuli osa Georg Fischer -konsernia marraskuussa 2023. Autamme asuin- ja liikerakentamisen asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta sekä kehitämme jatkuvasti uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun kodeissa ja muissa rakennuksissa. Valjastamalla veden mahdollisuudet parannamme viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttö- ja jätevesiratkaisujamme sekä lämmitys- ja viilennysratkaisujamme myydään yli 80 maassa. www.uponorgroup.com

Liitteet