Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus Uponorissa

Yhdessä vahvempia


Me Uponorilla olemme sitoutuneet arvoihimme: Connect, Build, Inspire. Ne kuvastavat yrityskulttuuriamme sekä ohjaavat käyttäytymistämme ja työskentelytapojamme koko organisaatiossa, toimialalla ja yhteisöissä. Lähestymme myös monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallisuuteen liittyviä asioita arvojemme kautta.

Me uponorilaiset uskomme, että monimuotoinen yritys on innovatiivinen. Se myös tarjoaa työntekijöilleen tasapuoliset mahdollisuudet kasvaa. Erilaisuutemme tekevät meistä ainutlaatuisia. Olemme yhdessä vahvempia kehittämään ratkaisuja turvallisen juomaveden, hyvän sisäilmaston ja toimivan infrastruktuurin hyväksi.

Näin lähestymme monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallisuuteen liittyviä asioita


Uponorin monimuotoisuuslausunto

Uponorin sitoumus

Uponor haluaa palvelukseensa monimuotoista työvoimaa, jonka avulla luodaan paras mahdollinen ympäristö luovalle ja tehokkaalle työskentelylle sekä varmistetaan menestyksekäs ja kannattava liiketoiminta.

Uponor on sitoutunut tasavertaisten mahdollisuuksien periaatteisiin ja pyrkii tarjoamaan ympäristön, jossa jokainen työntekijä ja asiakas tuntee itsensä kunnioitetuksi ja arvostetuksi – riippumatta rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, kielestä, poliittisista tai muista mielipiteistä, kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästä, omaisuudesta, syntyperästä tai muusta seikasta. Erilaisuuden kunnioittaminen, ovat ne sitten yksilöllisiä piirteitä, elämäntapoja, koulutusta, kokemusta, taitoja, uskomuksia tai kykyjä, hyödyttää omaa organisaatiotamme ja edistää samalla palveltavan yhteisön menestystä.

Tehtävämme on:
 
 • luoda yrityskulttuuria, jossa kunnioitetaan ja arvostetaan toisten erilaisuutta ja tunnustetaan, että monimuotoisuus on valtava rikkaus yhtiölle ja ihmisille, joita se palvelee;
 • lisätä tietoisuutta monimuotoisuuden hyödyistä ja vahvistaa monimuotoisuuden arvostusta;
 • kehittää prosessejamme näiden vaatimusten pohjalta sellaisiksi, että kykenemme opastamaan ja johtamaan organisaatiomme oikeanlaiseen monimuotoisuuteen, ja
 • varmistaa, että kaikki työntekijät tuntevat nämä tavoitteet, ja kannustaa heitä tukemaan niitä.

Monimuotoisuuden ansiosta Uponor on parempi työpaikka, opimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita entistä paremmin ja pystymme tarjoamaan erinomaista palvelua.

Uponorin arvot

Uponorin arvot – Connect, Build, Inspire – ja arvoihin pohjautuva toimintatapa viestivät yrityskulttuuriamme ja toimivat käytännön ohjeistuksena toiminnassamme kaikilla organisaatiotasoilla. Ohjeistuksessamme vahvistetaan, että teemme yhteistyötä, tuemme toisiamme ja kunnioitamme erilaisia näkökulmia.
 
 • Kaiken, minkä teemme, teemme asiakkaan hyväksi.
 • Olemme uteliaita ja pyrimme aina parempiin suorituksiin.
 • Olemme sitoutuneita ja otamme vastuuta tulosten saavuttamisesta.
 • Teemme yhteistyötä, kuuntelemme ja opimme.
 • Luotamme, kunnioitamme ja nautimme työstämme.
 • Pyydämme ja annamme rakentavaa palautetta.

Työntekijöiden hankkiminen

Määrittelemme jokaista Uponorin työtehtävää koskevat vaatimukset huolella. Kaikilla valintaperusteilla tähdätään parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, emmekä syrji ehdokkaita sukupuolen, uskonnon, kansalaisuuden tai minkään muunkaan monimuotoisuuteen liittyvän seikan perusteella. Henkilöstöhallintomme tukee esimiehiä tarjoamalla asiantuntemusta ja opastusta koko prosessin ajan.

Kehitys ja yhteistyö

Uponor tarjoaa erilaisia koko konsernin laajuisia kehittämisohjelmia, joissa kansainvälisellä yhteistyöllä on aina merkittävä rooli. Nimitysprosessimme avulla varmistamme, että käytössämme on mahdollisimman monimuotoinen tiimi, jonka avulla pystymme lisäämään kulttuurien ja liiketoimintojen välistä verkostoitumista.

Johtaminen

Haluamme varmistaa, että monimuotoisella henkilöstöllämme on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä työssään ja saada tunnustusta saavutustensa perusteella. Uponorin lähestymistapaan kuuluu suoritusten johtaminen niin, että työntekijöitä tuetaan entistä parempiin suorituksiin selkeiden prosessien ja arviointiperusteiden avulla samalla, kun heille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet saada tunnustusta. Arvioimme samalla omia toimintatapojamme pystyäksemme mukauttamaan tehtävämme sellaisiksi, joissa monimuotoinen henkilöstö menestyy. Joustavuuden lisääminen esimerkiksi etätyön ja mukautuvien työaikojen muodossa vähentää esteitä ja luo mahdollisuuksia vaikuttaa suoritukseemme.

Ylin johto

Uponorin hallitus on sitoutunut vakaasti huolehtimaan siitä, että yhtiössä ja sen johtoryhmässä on paras mahdollinen yhdistelmä taitoa, kokemusta ja muita monimuotoisuuden osa-alueita. Samat periaatteet koskevat niin uusien johtoryhmän jäsenten valintaa kuin muiden uusien henkilöiden palkkausta yhtiössä. Myös hallitus on selvästi kirjannut monimuotoisuustavoitteensa.

Toimenpiteet

Seuraamme sovittuja arviointiperusteita säännöllisesti Uponorissa konsernitasolla sekä johtoryhmissä segmentti- ja maakohtaisesti. Uponorin johtoryhmä käsittelee monimuotoisuutta ja sen tilannetta vuosittain ’People Day’-teemapäivässään ja johtoryhmä raportoi päätelmistään hallitukselle. Mikäli huolenaiheita havaitaan, korjaavat toimet valmistellaan välittömästi. Kehitämme parhaillaan tähän liittyviä toimenpiteitä henkilöstöjohtamisjärjestelmäämme.

Maailmanlaajuisesti seuraamme parhaillaan seuraavia asioita:
 
 • palvelusvuosijakautumat – mukaan lukien sisäinen ja ulkoinen kokemus ja uudistuminen
 • ikäjakauma – mukaan lukien kokonaisvaltainen kokemus, ikäkehitys ja erilaiset tulevaisuudennäkymät
 • sukupuolijakauman monimuotoisuus

Tulevaisuus

Päämääränämme on oppia kokemuksista ja kehittää monimuotoisuusperiaatteitamme ja niiden seurantaa vaiheittain niin, että ne vastaavat Uponorin liiketoiminnallisia haasteita ja muuttuvaa ulkoista ympäristöä. Haluamme, että meidät tunnetaan ja meitä kunnioitetaan avoimuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisten mahdollisuuksien toteuttamisesta niin työntekijöidemme, tulevaisuuden kykyjemme sekä asiakkaidemme, kumppaniemme ja sijoittajiemme keskuudessa. Rakennamme kestävää lähestymistapaa, joka perustuu paitsi tuotteisiimme myös siihen, miten kohtelemme omaa henkilöstöämme.