Tietomallinnus - BIM, Building Information Modelling

Asiantuntija haastattelu: “Tavoitteemme on maksimoida asiakkaidemme vaihtoehdot“

Olipa kyseessä rakennus- tai infrastruktuurihankkeet, rakennusten tietomallinnus (BIM, Building Information Modelling) on tulevaisuuden suunta. Lähestymistapa, jossa rakennukset mallinnetaan ennen rakentamista virtuaalisesti, on pian arkipäivää ympäri Eurooppaa, Iso-Britannian ja Pohjoismaiden näyttäessä esimerkkiä. 
 
Tietomallinnus (BIM) yhdistää useita eri osa-alueita – kolmiulotteisen mallinnuksen, aika- ja kustannusanalyysit,Michał Ledziński, BIM Centre Manager Uponorilla vastuullisuusarvioinnit ja rakennuksen hallintavaiheet – yhteen. Lisäksi se yhdistää kaikki suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat tahot. Tietomallinnusprojektit ovat monimutkaisia. Tukeakseen suunnittelijoita ja insinöörejä parhaalla mahdollisella tavalla Uponor on lanseerannut kattavan BIM-alustan erilaisilla työkaluilla ja palveluilla. Jututimme Uponorin uuden BIM-alustan kehityksestä vastannutta Michał Ledzińskiä, BIM Centre Manager, kuullaksemme lisää tietomallinnuksesta.

Mitä suunnittelijat ja insinöörit odottavat BIM-alustalta?

Luotettavuutta. Insinöörit ja kaikki muut rakennusprojekteissa mukana olevat tarvitsevat luotettavan ja tehokkaan järjestelmän, joka mahdollistaa eri osapuolten yhteistyön. Tietomallinnus tarjoaa mahdollisuuden nähdä ideat visuaalisesti selkeässä 3D-ympäristössä. Tämä erottaa tietomallinnuksen aikaisemmista teknologioista kuten CAD:sta. Pelkkien piirustuksien sijaan rakennuksista tehdään virtuaaliset prototyypit käyttämällä digitaalisia kopioita oikeista tuotteista. Digitaalisen kopion, joka loppuen lopuksi tulee olemaan ainoa dokumentaatio työnalla olevasta rakennuksesta, täytyy pohjautua tarjolla olevien ratkaisujen käyttövarmuuteen. Toimittajat kuten Uponor ovat vastuussa ajan tasalla olevan tiedon tarjoamisesta sekä siitä, että tieto vastaa kaikkien projektiin osallistuvien odotuksia oikeissa vaiheissa projektin elinkaaren aikana. 

Miten Uponorin BIM-alusta vastaa näihin odotuksiin?

Lähestyimme uuden alustan kehitystä juuri edellä mainitut vaatimukset mielessä. Lopputulos tarjoaa rakennus- ja infrastruktuuriprojekteihin kokonaisvaltaisen yhden pysähdyksen resurssin, joka korostaa luotettavuutta, kustomointia sekä automaatiota tukien asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Alustaan kuuluu kolme pääosaa: kirjasto, työkalut ja palvelut. Kirjasto tarjoaa pääsyn Uponorin koko tuotevalikoimaan eri CAD ja BIM -formaateilla kuten Revit, IFC ja DWG, varmistaen käytettävyyden eri ohjelmistoilla. Alusta on käytettävissä ympäri Eurooppaa, mutta sisältö on aluekohtaista. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä voi valita kielen, turvautua paikalliseen asiakastukeen ja hyödyntää maakohtaista tuotevalikoimaa, joka sisältää aina 3D-mallit tuotteista sekä tekniset ominaisuudet. BIM-alustamme tarjoaa pääsyn kaikkiin Uponorin BIM –ratkaisuihin yhdessä paikassa ja on aina ajan tasalla.  

Nostitte esiin kustomoinnin ja automaation. Miten nämä näkyvät BIM-alustalla?

Työkalut ja dataan perustuva automaatio tekevät alustasta yhden markkinoiden edistyneimmistä. Tavoitteenamme on aina ollut helpottaa isoihin rakennus- ja infrastruktuuriprojekteihin liittyvää suunnittelijoiden työtä. Data ohjaa alustaamme. Tuotetieto päivittyy automaattisesti järjestelmässä, kun sitä muutetaan masterdatan lähteessä. Tämä tekee prosessista luotettavamman, helpomman käyttää ja poistaa tuotetietoon liittyviä virheitä. Palvelut-osio yhdistää suunnittelijat paikallisen palvelutiimimme kanssa, joka tukee jokaisen projektin jokaisessa vaiheessa rakennuksen elinkaaren ajan.  

Kuulostaa, että alusta on suunniteltu vastaamaan alan tarpeisiin. Mikä on Uponorin kokemus tietomallinnuksesta tähän mennessä? 

Luotamme monen vuoden käytännönkokemukseemme tietomallinnuksessa. Ymmärtääksemme suunnittelijoiden kohtaamia haasteita kokonaisvaltaisesti varmistamme, että kaikki BIM-eksperttimme ovat aiheen asiantuntijoita, joilla on käytännönkokemusta vastaavista haasteista. Uponor aloitti tietomallinnuksen käytön vuonna 2014, jolloin ensimmäiset Revit kokonaisuudet olivat tarjolla Isossa-Britanniassa. Suurin osa asioista, kuten tuotetieto, päivitettiin manuaalisesti. Asiakaspalautteen perusteella sekä analysoimalla markkinoiden vaatimuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia päätimme jatkaa kehitystyötä. Vuonna 2018 perustimme Eurooppaan BIM-keskuksen, jota Uponorin Euroopan maiden paikalliset BIM-tiimit tukivat. Koska meillä on kokemusta tietomallinnuksen realiteeteista, pystymme tarjoamaan suunnittelijoille realistisen ja hyödyllisen ratkaisun. Siksi olemme työstäneet kokonaisvaltaista tietomallinnusratkaisua, joka perustuu automaatioon ja kustomointiin. Tiedämme miten tärkeää se on sujuvan suunnitteluprosessin kannalta. Haluamme jakaa osaamisemme sekä tietotaitomme suunnittelukumppaneidemme kanssa. 

Miten rakennusten tietomallinnus ja Uponorin alusta kehittyvät tulevaisuudessa? Mihin suuntaan ollaan menossa? 

Alan suurimmat haasteet liittyvät standardisointiin ja tiedon yhtenäisyyteen. Tällä hetkellä tietomallinnusala on pirstaloitunut. Suunnittelijat tekevät samoja töitä, mutta puhuvat eri ”BIM-kieliä”. Tämä aiheuttaa väärinkäsityksiä, kalliita haasteita työmailla tai tuotokset eivät vastaa sopimuksen ehtoja. On olemassa useita kansainvälisiä standardeja, jotka pyrkivät puuttumaan tähän, kuten ISO 19650, liittyen BIM-prosessien yhtenäistämiseen sekä ISO 23386:2020 ja ISO 23387:2020, jotka molemmat tähtäävät projektidatan yhtenäistämiseen. Mielestämme kaikki kolme standardia ovat virstanpylväitä, mutta eivät yksin vastaa kaikkiin markkinoiden tarpeisiin. Päätavoitteemme on tukea asiakkaitamme pragmaattisesti ja siksi olemme rakentaneet uuden alustan, joka pystyy nopeasti vastaamaan muuttuviin markkinoiden ja asiakkaiden vaatimuksiin. Olemme luottavaisia, että automaatio ja kustomointi ovat trendejä, jotka ovat täällä pysyäkseen ja muokkaavat alaa monena tulevana vuonna. Projektit ja tapa, jolla tietomallinnusta käytetään tulevat monimutkaistumaan tulevaisuudessa. Siksi kustomointi on yksi ominaisuuksista, joihin tulemme keskittymään. Toistaiseksi olemme helposti pystyneet integroimaan uusia ominaisuuksia lisäten kustomointia, automaatiota ja helpottamaan suunnitteluprosessia tietomallinnuksen avulla. 

 
Takaisin uutishuoneeseen