Uutishuone

Lue viimeisimmät uutisemme

Pörssitiedotteet
Tuemme kestävää rakentamista vastuullisilla ratkaisuillamme

Uponor tukee World Green Building Week -kampanjaa, jonka World Green Building Council järjestää 12.–16. syyskuuta 2022 välisenä aikana. Tänä vuonna maailman suurimman vastuullisuuskampanjan teemana on #BuildingforEveryone. Lähes 40 prosenttia maailman energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä on peräisin rakennetusta ympäristöstä. Tämän vuoksi rakennusalan on luotava mahdollisuuksia pienentää rakennusten ja infrastruktuurin hiilijalanjälkeä.

Yhteistyö Borealiksen kanssa tuo markkinoille ensimmäisen uusiutuvia raaka-aineita hyödyntävän tuotteemme

Johtavan aseman saavuttaminen vastuullisten talotekniikka- ja yhdyskuntaratkaisujen toimittajana vaatii selkeitä tavoitteita, konkreettisia tekoja ja pitkän aikavälin sitoutumista. Science Based Targets -aloite, joka pyrkii rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti ja ensimmäinen uusiutuvia raaka-aineita hyödyntävän tuotteemme lanseeraus ovat esimerkkejä tavoitteistamme, teoistamme ja sitoutumisestamme. 

Ilmoituskanava Uponorin sidosryhmille

Lakien ja säännösten noudattaminen on Uponorille ensiarvoisen tärkeää. Pitkän ajan menestyksemme perustuu reiluun ja eettiseen liiketoimintaan. Tästä syystä aktiivinen vuorovaikutus ja avoin tiedonvaihto kaikkien sidosryhmiemme kanssa on olennaista – ei vain kehittääksemme liiketoimintaamme, mutta myös vastuullisen yhteiskunnan vuoksi.

Joustava ja luotettava Infra Culvert -infratunneli säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä

Tukholman lähellä sijaitsevaan Sollentunan kuntaan asennettiin kokeiluluontoisesti 50 metriä esivalmistettua Infra Culvert -infratunneli. Kaupunkiympäristöön tehty asennus vakuutti asiakkaan. Hanke oli aloitettu perinteisemmin: pontatun työpadon asentaminen oli hidasta, kallista ja häiritsevää paikallisille asukkaille. Ponttaamisesta syntyi paljon melua, ja kaivanto täytyi avata useaan otteeseen.

Lumensulatus- järjestelmä takaa turvallisen matkanteon

Lumensulatusjärjestelmä takaa turvallisen matkanteonLumensulatusjärjestelmän asentaminen 300 metriä pitkälle kävelysillalle oli ensimmäinen Yhdysvalloissa toteutettu laajan mittakaavan hanke, jossa käytettiin Uponorin PP-RCT-putkia. Vilkkaasti liikennöidyn valtatien ja junaradan ylittävä silta yhdistää Utahin osavaltion suurimman julkisen yliopiston kaksi kampusaluetta toisiinsa, ja tuhannet ihmiset kulkevat sen yli päivittäin turvallisesti alueelta toiselle.

Tiede ja Uponorin teknologia yhdistyvät nollanettopäästöisessä toimistorakennuksessa

Greenspace PCGT avattiin heinäkuussa 2020. Espanjan Asturiasissa sijaitseva 1 500 neliömetrin toimistorakennus on esimerkki aidosti kestävästä rakentamisesta. Rakennus on EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman tavoitteiden mukainen, ja erityistä huomiota on kiinnitetty energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön, hyvinvointia edistävään arkkitehtuuriin ja matalapäästöisiin materiaaleihin. Keskeisessä roolissa rakennushankkeessa oli energiaa varastoivat rakennuselementtimme, TABS-järjestelmä (Thermally Active Building Systems), joka mahdollisti rakennuksen energiankulutuksen minimoimisen ja supisti lämmitykseen ja viilennykseen käytettävän energian nettokulutuksen nollaan.