Ilmastoteko

Uponor vahvistaa ilmastositoumustaan tuulivoimasopimuksella Gasumin kanssa

Uponor ja Gasum ovat solmineet 10-vuotisen sopimuksen uusiutuvan tuulienergian toimittamisesta vuodesta 2024 lähtien.

Uusi sopimus kattaa noin 25 prosenttia Uponorin Suomen toimintojen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Uponor on käyttänyt uusiutuvaa sähköä Suomessa vuodesta 2020 lähtien, mutta tämä pitkäaikainen sopimus varmistaa uusiutuvan sähkön saamisen myös tulevaisuudessa ja samanaikaisesti edistää uuden tuulivoimakapasiteetin rakentamista Suomessa.

”Olemme sitoutuneet tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko arvoketjussamme. Uusiutuva sähkö on yksi tärkeä työkalu näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja tällä hetkellä jo 99 prosenttia käyttämästämme sähköstä globaalisti tulee uusiutuvista lähteistä. Tämän pitkäaikaisen sopimuksen kautta haluamme osoittaa sitoutumistamme uusiutuviin energian lähteisiin ja luomalla kysyntää myös tukea siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, kertoo Uponorin toimitusjohtaja Michael Rauterkus
 
Takaisin uutishuoneeseen