Referenssi

Joustava ja luotettava Infra Culvert -infratunneli säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä

Tukholman lähellä sijaitsevaan Sollentunan kuntaan asennettiin kokeiluluontoisesti 50 metriä esivalmistettua Infra Culvert -infratunneli. Kaupunkiympäristöön tehty asennus vakuutti asiakkaan. Hanke oli aloitettu perinteisemmin: pontatun työpadon asentaminen oli hidasta, kallista ja häiritsevää paikallisille asukkaille. Ponttaamisesta syntyi paljon melua, ja kaivanto täytyi avata useaan otteeseen.

Perinteisellä menetelmällä rakentamisen etenemisvauhdiksi arvioitiin 0,6–1 metriä päivässä. Uponorin Infra Culvert -infratunneliratkaisua hyödyntämällä työ alkoi edetä 12 metrin vuorokau-sivauhdilla. Ratkaisumme oli perinteiseen rakennusmenetelmään verrattuna edullisempi ja nopeampi. Lisäksi sen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat pienemmät.

Hankkeessa käytettiin Weholite-putkia, joiden sisähalkaisija on 2 200 mm. Infra Culvert -infratunneli on kestävä ratkaisu, jonka ympäristövaikutukset jäävät huomattavasti perinteisiä betoniasennuksia vähäisemmiksi. Käyttövesi- ja viemäriputket, tietoliikenneputket ym. voidaan kaikki sijoittaa samaan rumpuun. Lisäksi verkostoa pystytään laajentamaan ilman liikennettä ja paikallisia asukkaita häiritseviä laajamittaisia kaivauksia.

”Menetelmän hiilijalanjälki on pienempi, ja se eliminoi vuodot, ettei esimerkiksi saastunutta vettä pääse vuotamaan ympäristöön. Tämä on tärkeä ominaisuus erityisesti asennettaessa tierumpua teollisuuslaitosten läheisyyteen. Uponorin Infra Culvert -infratunnelilla on valtavat mahdollisuudet tulevissa yhdyskuntateknisissä hankkeissa”, Sollentuna Energy & Environmentin konsultti Jonas Tjernberg toteaa.
Takaisin uutishuoneeseen