Referenssi

Tiede ja Uponorin teknologia yhdistyvät nollanettopäästöisessä toimistorakennuksessa

Greenspace PCGT avattiin heinäkuussa 2020. Espanjan Asturiasissa sijaitseva 1 500 neliömetrin toimistorakennus on esimerkki aidosti kestävästä rakentamisesta. Rakennus on EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman tavoitteiden mukainen, ja erityistä huomiota on kiinnitetty energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön, hyvinvointia edistävään arkkitehtuuriin ja matalapäästöisiin materiaaleihin. Keskeisessä roolissa rakennushankkeessa oli energiaa varastoivat rakennuselementtimme, TABS-järjestelmä (Thermally Active Building Systems), joka mahdollisti rakennuksen energiankulutuksen minimoimisen ja supisti lämmitykseen ja viilennykseen käytettävän energian nettokulutuksen nollaan.

Greenspace on alueen ensimmäinen ja yksi harvoista Espanjan toimistorakennuksista, jolla on nollatason nettomääräinen energiankulutus. Tehokkaiden aktiivisten ja passiivisten energiajärjestelmien ansiosta rakennus tuottaa energiaa enemmän kuin kuluttaa. TABS-järjestelmämme minimoi rakennuksen lämmittämiseen ja viilentämiseen kuluvan energian määrää. Ratkaisu hyödyntää betonirakenteiden lämpöhitautta. ”Päätös TABS-järjestelmän valitsemisesta perustui voimageneraattoreiden alhaiseen jännitteeseen sekä rakenteiden valtavaan lämpöhitauteen, jotka yhdessä mahdollistivat energiapihin lämmitys- ja viilennysratkaisun”, kertoo José Manuel Santiago, Business Development Manager, Building Solutions – Europe. Lämpöhitaus otettiin hyötykäyttöön sijoittamalla rakenteisiin putkisto, jonka avulla voidaan hyödyntää betoniin varastoitunutta lämpöä ja viileyttä.

Lämmityksessä ja viilennyksessä käytettävä vesi kiertää putkistossa ja takaa miellyttävän sisälämpötilan ympäri vuoden. Koska TABS-järjestelmä on yhteensopiva ilma- ja maalämpöpumppujen - ja itse asiassa kaikkien uusiutuvaa energiaa käyttävien järjestelmien - kanssa se voi vähentää sekä rakennusten energiankulutusta että hiilidioksidipäästöjä.
Takaisin uutishuoneeseen