Sitoumuksemme

Matkamme kohti hiilineutraaliutta

Määritellyt parannuskohteemme.

Työskentelemme hellittämättä päästöjemme vähentämiseksi

Tavoitteemme on selkeä: Uponorilla seuraamme ja leikkaamme kasvihuonekaasupäästöjämme kattavasti hiilineutraalin toiminnan saavuttamiseksi. Välitavoitteena pyrimme vähentämään oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä 75 %, (Scope 1 ja 2) sekä toimitusketjumme päästöjä 20 % (Scope 3) vuoteen 2027 mennessä vuoden 2019 tasoon verrattuna. Toimillamme ja sitoumuksillamme haluamme paitsi osoittaa kunnianhimomme tasoa myös kannustaa muita toimiin.

Käytämme tieteeseen perustuvia tavoitteita hiilipäästöjen vähentämisessä

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact Business Ambition -kampanjaan maailmanlaajuisen lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan, ja käytämme tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita matkallamme nettonollapäästöihin. Vuoden 2021 alussa saimme ensimmäisenä yrityksenä toimialallamme verifioidun hyväksynnän Science Based Targets ‑aloitteelta 1,5 celsiusasteen vähennystavoitteillemme.

Mainitut tavoitteet ovat 46 % Scope 1 ja 2 -luokissa sekä 14 % Scope 3 -luokassa vuoteen 2030 mennessä. Viime vuosien tulosten rohkaisemina olemme asettaneet entistä kunnianhimoisempia tavoitteita, ja olemme parhaillaan saamassa ulkopuoliset validoinnit myös näille tavoitteille.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähennys, joka vastaa yli 80 miljoonan kilometrin ajoa uudella autolla

Jatkoimme koko vuoden 2022 ajan työskentelyämme kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttamiseksi ja vähensimme Scope 1‑ ja Scope 2 ‑luokkien CO2‑päästöjä lähes 10 000 tonnia – toisin sanoen yli 45 % edellisvuoteen verrattuna. Määrä on verrattavissa 80 miljoonan kilometrin matkan ajamiseen uudella autolla (<2019) EU:ssa.

Kohtuullinen osa vähennyksistä johtuu sitoumuksestamme käyttää sertifioitua vihreää sähköä kaikissa toiminnoissamme, mutta olemme edistyneet merkittävästi monilla alueilla päästäksemme siihen, missä olemme tänään.
Greenhouse gas emissions GHG

Olemme ottaneet aktiivisen roolin eri alueilla vähentääksemme ympäristövaikutuksiamme

Kuinka näytämme tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Matkamme kohti hiilineutraaliutta

Seuraamme ja leikkaamme järjestelmällisesti kasvihuonekaasupäästöjämme koko arvoketjussamme, ja olemme määrittäneet selkeän polun ja välitavoitteet kohti tulevaisuutta.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja olemme valinneet niistä neljä, joihin uskomme voivamme vaikuttaa.

Vastuulliset ratkaisut

Tarjoamme ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa.