SITOUMUKSEMME KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Neljä tavoitetta merkityksellistä vaikuttamista varten.

Ympäristöohjelmamme edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vaikka pidämme kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tärkeinä, olemme tunnistaneet meille keskeisiksi tavoitteiksi niistä neljä, joihin uskomme todella voivamme vaikuttaa:
puhdas vesi ja sanitaatio, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, vastuullinen kulutus ja tuotanto sekä ilmastoteot.

Suojele vettä

 • Suojelemme vesivaroja
 • Pienennämme vesijalanjälkeämme
 • Lisäämme puhdistamattoman veden käyttöä
 • Luomme vettä suojelevan arvoketjun
 • Kehitämme ratkaisuja, joilla varmistetaan veden korkea laatu

Arvosta ihmisiä

 • Työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi
 • Edistämme monimuotoisuutta ja inkluusiota
 • Lisäämme läpinäkyvyyttä toimitusketjussamme
 • Tuotamme kasvua ja vakaita taloudellisia tuloksia

Säästä ja kierrätä raaka-aineita

 • Siirtyminen kiertotalouteen
 • Toimimme toimialallamme edelläkävijöinä siirtymässä uusiutuviin, jätepohjaisiin ja kierrätettyihin raaka-aineisiin
 • Annamme täyden läpinäkyvyyden tuotteidemme ympäristöjalanjälkeen

Hidasta ilmastonmuutosta

 • Olemme sitoutuneet maailmanlaajuisen lämpötilan nousun rajoittamiseen 1,5 ºC:een
 • Vähennämme järjestelmällisesti toimintamme päästöjä ja rakennamme tietämme kohti hiilineutraalia toimintaa
 • Kehitämme ratkaisuja asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Uponorin panostus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

How we lead the way to a more sustainable future

Matkamme kohti hiilineutraaliutta

Seuraamme ja leikkaamme järjestelmällisesti kasvihuonekaasupäästöjämme koko arvoketjussamme, ja olemme määrittäneet selkeän polun ja välitavoitteet kohti tulevaisuutta.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja olemme tunnistaneet niistä neljä, joihin uskomme voivamme vaikuttaa.

Vastuulliset ratkaisut

Tarjoamme ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa.