Aiemmat kannustinohjelmat

 

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2017–2019


Joulukuu 2016: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019.
Tiedote 12.12.2016: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa
 

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2016 - 2018


Joulukuu 2015: Jatkoa hallituksen vuonna 2014 hyväksymälle johdon suoriteperusteiselle osakekannustinohjelmalle, jonka kohderyhmään kuuluu 25–30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma kattaa kalenterivuodet 2016–2018.
Tiedote 14.12.2015: Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa
 

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2015 - 2017


Joulukuu 2014: Uusi suoriteperusteinen osakekannustinohjelma yhtiön johdolle. Ohjelman piiriin kuuluu 20–25 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma on voimassa vain yhden ansaintajakson, joka kattaa kalenterivuodet 2015–2017.
Tiedote 11.12.2014: Uponorin hallitus hyväksyi johdon kannustinohjelman
 

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2014 - 2016


Helmikuu 2014: Uusi ohjelma kattaa vuodet 2014-2016 ja täydentää olemassa olevia vuosien 2012-2014 ja 2013-2015 ohjelmia. Ohjelman piiriin kuuluu enintään kymmenen konsernin johtoon kuuluvaa henkilöä.
Tiedote 14.2.2014: Uponor täydentää vuonna 2012 perustettua osakepohjaista kannustinohjelmaa


Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2013-2015


Helmikuu 2013: Uusi ohjelma kattaa vuodet 2013-2015 ja täydentää olemassa olevaa vuosien 2012-2014 ohjelmaa. Ohjelman piiriin kuuluu enintään kaksitoista konsernin johtoon kuuluvaa henkilöä.
Tiedote 12.2.2013: Uponor täydentää vuonna 2012 perustettua osakepohjaista kannustinohjelmaa.

Helmikuun 12 päivänä 2016 Uponor tiedotti, että yhtiön hallitus on päättänyt luovuttaa korvauksetta 28 601 yhtiön hallussa olevaa osaketta yhdeksälle avainhenkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
 

Osakepohjainen kannustinohjelma yhtiön johdolle 2012 - 2014


Maaliskuu 2012: Uponor Oyj:n hallitus hyväksyi pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman tarjottavaksi yhtiön johdolle. Ohjelman piiriin kuuluu enintään kaksitoista konsernin johtoon kuuluvaa henkilöä.
Tiedote 2.3.2012: Uponor perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman.

Helmikuun 12. päivänä 2015 Uponor julkisti hallituksen päätöksen luovuttaa korvauksetta yhteensä 42 818 yhtiön hallussa olevaa osaketta 10 yhtiön avainhenkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

Tiedote kannustinohjelman palkkioista, 12.2.2015.