Liputukset

Voimassaolevat liputusilmoitukset

 

AML 9:10 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

6.7.2020: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistusosuus Uponor Oyj:ssä laski 3.7.2020 4,05 prosenttiin. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä laski silloin 2 962 072 osakkeeseen. Lisätietoja pörssitiedotteesta

20.3.2017: Yhdysvaltalaisen Franklin Resources, Inc. –nimisen yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistusosuus Uponor Oyj:ssä laski 16.3.2017 noin 4,97 prosenttiin. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä laski silloin 3 640 933 osakkeeseen. Lisätietoja pörssitiedotteesta

Aiempia ilmoituksia

15.9.2016: Yhdysvaltalaisen Franklin Resources, Inc. –nimisen yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistusosuus Uponor Oyj:ssä laski 13.9.2016 noin 9,55 prosenttiin. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä laski silloin 6 989 652 osakkeeseen. Lisätietoja pörssitiedotteesta

2.1.2014: Yhdysvaltalaisen The Capital Group Companies, Inc. -yhtiön omistus Uponor Oyj:ssä laski alle viiden prosentin rajan 2.1.2014 tehdyillä kaupoilla. Yhtiön osakemäärä laski 3 616 201 osakkeeseen, jolloin sen osuus osakkeista ja äänistä oli 4,9396 prosenttia. Lisätietoja pörssitiedotteesta

12.3.2013: Yhdysvaltalaisen Franklin Resources, Inc –yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistusosuus Uponor Oyj:ssä nousi 12.3.2013 noin 10,01 prosenttiin. Lisätietoja pörssitiedotteesta

4.9.2012: The Capital Group Companies Inc.-yhtiön uudelleenjärjestelyn myötä Capital Research and Management Company ja Capital Group International Inc. eivät enää raportoi omistuksiaan erikseen vaan vastedes konsernin emoyhtiö The Capital Group Companies Inc. raportoi yhtiöiden yhteenlasketut osakeomistukset. Ilmoitushetkellä yhtiön omistus- ja ääniosuus Uponor Oyj:stä oli 8,8508 %. Lisätietoja pörssitiedotteesta