Liputukset

Voimassaolevat liputusilmoitukset

 

AML 9:10 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

 

14.11.2023: Aliaxis Holdings SA:n osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä laski alle 25 prosentin rajan 13.11.2023. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

14.11.2023: Oras Invest Oy:n osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä laski alle 25 prosentin rajan 13.11.2023. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

14.11.2023: Georg Fischer AG:n osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä ylitti 90 prosentin rajan 13.11.2023. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

16.10.2023: Georg Fischer AG:n osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä ylitti 10 prosentin rajan 13.10.2023. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

18.7.2023: Georg Fischer AG:n osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä ylitti 5 prosentin rajan 17.7.2023. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

12.5.2023: Aliaxis SA:n osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä ylitti 20 prosentin rajan 12.5.2023. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

24.4.2023: Aliaxis SA:n osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä ylitti 10 prosentin rajan 21.4.2023. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

17.4.2023: Aliaxis SA:n osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä ylitti 5 prosentin rajan 14.4.2023. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

22.12.2022: Oras Invest Oy:n osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 21.12.2022. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

9.12.2021: Nordea Funds Ltd.:n osuus Uponorin osakkeista ja äänimäärästä ylitti 5 prosentin rajan 8.12.2021. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

7.10.2021: Nordea Funds Ltd.:n osuus Uponorin äänimäärästä ylitti 5 prosentin rajan 6.10.2021. Lisätietoja pörssitiedotteesta.

23.9.2021: Nordea Funds Ltd.:n osuus Uponorin äänimäärästä laski alle 5 prosentin rajan 22.9.2021. Lisätietoja pörssitiedotteesta

23.6.2021: Nordea Funds Ltd.:n omistusosuus Uponor Oyj:ssä muuttui 21.6.2021 alle 5,0 prosentin ja äänten määrä 5.06 prosenttiin. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä on nyt 3 633 724 osaketta ja äänten määrä on 3 705 601. Lisätietoja pörssitiedotteesta

6.7.2020: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistusosuus Uponor Oyj:ssä laski 3.7.2020 4,05 prosenttiin. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä laski silloin 2 962 072 osakkeeseen. Lisätietoja pörssitiedotteesta

20.3.2017: Yhdysvaltalaisen Franklin Resources, Inc. –nimisen yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistusosuus Uponor Oyj:ssä laski 16.3.2017 noin 4,97 prosenttiin. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä laski silloin 3 640 933 osakkeeseen. Lisätietoja pörssitiedotteesta

Aiempia ilmoituksia

15.9.2016: Yhdysvaltalaisen Franklin Resources, Inc. –nimisen yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistusosuus Uponor Oyj:ssä laski 13.9.2016 noin 9,55 prosenttiin. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä laski silloin 6 989 652 osakkeeseen. Lisätietoja pörssitiedotteesta

2.1.2014: Yhdysvaltalaisen The Capital Group Companies, Inc. -yhtiön omistus Uponor Oyj:ssä laski alle viiden prosentin rajan 2.1.2014 tehdyillä kaupoilla. Yhtiön osakemäärä laski 3 616 201 osakkeeseen, jolloin sen osuus osakkeista ja äänistä oli 4,9396 prosenttia. Lisätietoja pörssitiedotteesta

12.3.2013: Yhdysvaltalaisen Franklin Resources, Inc –yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistusosuus Uponor Oyj:ssä nousi 12.3.2013 noin 10,01 prosenttiin. Lisätietoja pörssitiedotteesta

4.9.2012: The Capital Group Companies Inc.-yhtiön uudelleenjärjestelyn myötä Capital Research and Management Company ja Capital Group International Inc. eivät enää raportoi omistuksiaan erikseen vaan vastedes konsernin emoyhtiö The Capital Group Companies Inc. raportoi yhtiöiden yhteenlasketut osakeomistukset. Ilmoitushetkellä yhtiön omistus- ja ääniosuus Uponor Oyj:stä oli 8,8508 %. Lisätietoja pörssitiedotteesta