Sijoittajasuhteet Uponorilla


 

Sijoittajasuhteisiin liittyvät yhteystiedot

Uponor Oyj

Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Puh. 020 129 211
ir@uponor.com
 

Sijoittajasuhteisiin liittyvät tapaamispyynnöt

Päivi Dahlqvist, johdon assistentti
Puh. 020 129 2823
paivi.dahlqvist@uponor.com

Sijoittajasuhdeasiat

Markus Melkko, talousjohtaja
Puh. 020 129 2038
markus.melkko@uponor.com

Franciska Janzon, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 020 129 2821
franciska.janzon@uponor.com

Osakkeenomistajien yhteyshenkilöt

legal@uponor.com

Reetta Härkki, lakiasiainjohtaja
Puh. 020 129 2835
reetta.harkki@uponor.com

Noora Surakka, Legal Specialist
Puh. 020 129 2839
noora.surakka@uponor.com

Viestintään liittyvissä asioissa, ota yhteyttä:

communications@uponor.com

Franciska Janzon, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 020 129 2821
franciska.janzon@uponor.com

IR-politiikka

Toimintaperiaatteet

 
  • Helposti ymmärrettävää, ajantasaista, läpinäkyvää ja johdonmukaista tietoa
  • Kaikkien sijoittajakohderyhmien tasapuolinen kohtelu
  • Tieto ja ihmiset helposti tavoitettavissa


Tavoitteet

 
  • Tuottaa kaikille sijoittajakohderyhmille täsmällistä ja oleellista tietoa samanaikaisesti, jotta pääomamarkkinat voivat arvottaa Uponorin osakkeen oikein
  • Luoda niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin sijoittajiin luottamusta Uponoriin
Uponorin tavoitteena on olla kiinnostava sijoituskohde ja lisästä omistaja-arvoa pitkällä tähtäyksellä. Tämä perustuu siihen, että yhtiötä johdetaan ammattimaisesti ja eettiset arvot huomioiden, yhtiö harjoittaa vakaata ja kilpailukykyistä osinkopolitiikkaa ja että Uponorin osakkeen arvo kasvaa.

Yhtiö pyrkii siihen, että kaikki yllä oleva toteutuu kaikessa kirjallisessa viestinnässä, kuten vuosi- ja osavuosiraportoinnissa, lehdistö- ja pörssitiedotuksessa, www- sivuilla, sekä kaikessa muussa viestinnässä analyytikoiden, sijoittajien ja talouslehdistön kanssa.

Yhtiö pyrkii myös noudattamaan arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen listayhtiöille asettamia vaatimuksia.

Uponor palvelee sijoittajia verkkosivuillaan suomeksi ja englanniksi. Tulossa olevat IR-tilaisuudet ovat löydettävissä yhtiön sijoittajakalenteria.