Miksi sijoittaa Uponoriin

Liiketoiminta: vastuullisia talo- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisuja

 • Puhtaan juomaveden toimittaminen sekä energiatehokas lämmitys ja viilennys ovat edelleen keskeisiä tarpeita rakennetussa ympäristössä
 • Uponor hallitsee rakennusteollisuuden syklisyyttä toimimalla sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan markkinoilla ja palvelemalla sekä uudisrakentamis- että saneeraushankkeita
   

Yhtiö: alan kehittäjä rakentaa vuosisadan kokemukselle

 •  Asunto-, liike- ja julkisrakentamisen veden jakelun sekä lämmityksen ja viilennyksen johtava toimittaja, jolla on myös vahva asema yhdyskuntateknisten järjestelmien toimittajana Pohjois-Euroopassa
 • Tunnettu brändi, jolla on laaja ja lojaali asiakaskunta
 • Hyvin ylläpidetty tuotantoverkosto, jossa on kapasiteettia kasvaa
 • Jatkuvaa materiaalien ja tuotantoteknologioiden kehittämistä, joka tukee toiminnan tehokkuutta
 • Pitkäaikaiset ja sitoutuneet omistajat, jotka ymmärtävät toimialan kehitystä

Uponor vastuullisena sijoituksena

Visiomme on tulla vastuullisten talo- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen tunnustetuksi johtajaksi. Haluamme luoda arvoa pitkällä aikavälillä ja kestävämpää maailmaa.  

 

Meille keskeiset YK:n kestävänkehityksen tavoitteet
 

Vastuullisuusagendamme painopistealueet

Suojele vettä

 • Ylläpidämme veden laatua
 • Parannamme veden hallintaa 
 • Vähennämme makean veden käyttöä 
 • Lisäämme puhdistamattoman veden käyttöä
   

Arvosta ihmisiä

 • Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa 
 • Edistämme monimuotoisuutta ja tasavertaisia mahdollisuuksia
 • Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia oppia ja kasvaa 
 • Lisäämme toimitusketjun läpinäkyvyyttä

Säästä ja kierrätä raaka-aineita

 • Tuemme siirtymää kiertotaulouteen
 • Johdamme alamme siirtymää kohti uusiutuvia, kierrätettyjä sekä jättteisiin pohjautuvia raaka-aineita
 • Annamme täyden läpinäkyvyyden tuotteidemme ympäristöjalanjäljestä

Hidasta ilmastonmuutosta

 • Vähennämme suoria ja epäsuoria scope 1- ja scope 2 -luokkiin kuuluvia kasvihuonekaasupäästöjä 46 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
 • Vähennämme välillisiä scope 3 -luokkaan kuuluvia tavaroiden ja palveluiden hankinnasta sekä ylävirran (upstream) kuljetuksesta ja jakelusta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 14 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
 • Kaikki ostettu sähkö on uusiutuvaa vuoteen 2025 mennessä
Tavoitteemme perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti.


 

Hyvä hallintotapa

Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää hallinnointitapaa, lakeja ja säädöksiä. Lisäksi noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (www.cgfinland.fi). Yhtiö poikkeaa suosituksesta 15 koskien henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaa.

Lue lisää 

ESG-raportointi

Raportoimme avoimesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinointiin liittyvissä asioissa. Haluamme tuoda vastuullista, kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaamme läpinäkyvästi esille.

Lue lisää uusimmasta vastuullisuuskatsauksestamme.

Kumppanuudet ja sitoutumisemme