Miksi sijoittaa Uponoriin

Liiketoiminta: vastuullisia talo- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisuja

 • Puhtaan juomaveden toimittaminen sekä energiatehokas lämmitys ja viilennys ovat edelleen keskeisiä tarpeita rakennetussa ympäristössä
 • Uponor hallitsee rakennusteollisuuden syklisyyttä toimimalla sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan markkinoilla ja palvelemalla sekä uudisrakentamis- että saneeraushankkeita
   

Yhtiö: alan kehittäjä rakentaa vuosisadan kokemukselle

 •  Asunto-, liike- ja julkisrakentamisen veden jakelun sekä lämmityksen ja viilennyksen johtava toimittaja, jolla on myös vahva asema yhdyskuntateknisten järjestelmien toimittajana Pohjois-Euroopassa
 • Tunnettu brändi, jolla on laaja ja lojaali asiakaskunta
 • Hyvin ylläpidetty tuotantoverkosto, jossa on kapasiteettia kasvaa
 • Jatkuvaa materiaalien ja tuotantoteknologioiden kehittämistä, joka tukee toiminnan tehokkuutta
 • Pitkäaikaiset ja sitoutuneet omistajat, jotka ymmärtävät toimialan kehitystä

Uponor vastuullisena sijoituksena

Visiomme on tulla vastuullisten talo- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen tunnustetuksi johtajaksi. Haluamme luoda arvoa pitkällä aikavälillä ja kestävämpää maailmaa.  

 

Meille keskeiset YK:n kestävänkehityksen tavoitteet
 

Vastuullisuusagendamme painopistealueet

Suojele vettä

 • Ylläpidämme veden laatua
 • Parannamme veden hallintaa 
 • Vähennämme makean veden käyttöä 
 • Lisäämme puhdistamattoman veden käyttöä
   

Arvosta ihmisiä

 • Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa 
 • Edistämme monimuotoisuutta ja tasavertaisia mahdollisuuksia
 • Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia oppia ja kasvaa 
 • Lisäämme toimitusketjun läpinäkyvyyttä

Säästä ja kierrätä raaka-aineita

 • Tuemme siirtymää kiertotaulouteen
 • Johdamme alamme siirtymää kohti uusiutuvia, kierrätettyjä sekä jättteisiin pohjautuvia raaka-aineita
 • Annamme täyden läpinäkyvyyden tuotteidemme ympäristöjalanjäljestä

Hidasta ilmastonmuutosta

 • Vähennämme suoria ja epäsuoria scope 1- ja scope 2 -luokkiin kuuluvia kasvihuonekaasupäästöjä 46 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
 • Vähennämme välillisiä scope 3 -luokkaan kuuluvia tavaroiden ja palveluiden hankinnasta sekä ylävirran (upstream) kuljetuksesta ja jakelusta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 14 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
 • Kaikki ostettu sähkö on uusiutuvaa vuoteen 2025 mennessä
Tavoitteemme perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti.


 

Vastuullisuuden painopistealueet 2021

 • Vähennämme onnettomuuksia nolla tapaturmaa -tavoitteen mukaisesti
 • Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä Science Based Targets -aloitteen mukaisesti
 • Otamme käyttöön Operaatio Clean Sweep -prosessin kaikissa tuotantolaitoksissamme
 • Julkaisemme ensimmäiset ympäristötuoteselosteet (EPD)
 • Edistämme PEX-jätteen kierrätyssuunnitelmaa

Hyvä hallintotapa

Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää hallinnointitapaa, lakeja ja säädöksiä. Lisäksi noudatamme Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (www.cgfinland.fi). Yhtiö poikkeaa suosituksesta 15 koskien henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaa.

Lue lisää 

ESG-raportointi

Raportoimme avoimesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinointiin liittyvissä asioissa. Haluamme tuoda vastuullista, kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaamme läpinäkyvästi esille.

Kumppanuudet ja sitoutumisemme