Ohjeistus

Viimeisin ohjeistus

Ohjeistus vuodelle 2024 (16.2.2024):
Koska Georg Fischer AG:n käynnistämä vähemmistöosakkeiden lunastusprosessi on meneillään ja Uponorin osakkeet ovat poistumassa pörssilistalta, Uponor ei julkaise ohjeistusta vuodelle 2024.
 
Lähiajan markkinanäkymät julkaistaan 19.3. osana Georg Fischer AG:n vuositulosta.
 

Aikaisemmat ohjeistukset

19.7.2023
Rakenteellisista muutoksista johtuen, Uponor arvioi liikevaihtonsa, ilman valuuttakurssien vaikutusta, olevan 1 250–1 350 milj. euron välillä vuonna 2023, ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalinsa olevan vähintään 11 prosenttia.

15.2.2023
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor arvioi liikevaihtonsa olevan 1 300–1 400 milj. euron välillä vuonna 2023, ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalinsa olevan yli 10 prosenttia.

19.12.2022
Uponor odottaa liikevaihtonsa olevan vuoden 2021 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2021 ja olevan vuoden 2022 tammi–syyskuun tasolla. (Samalla tasolla viittaa +/- 2,5 prosentin vaihteluväliin.)

10.2.2022 (poistettu 21.11.2022)
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2021.
(Nousee viittaa vähintään 2,5 prosentin kasvuun.)

11.6.2021
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2020. (Nousee viittaa vähintään 2,5 % kasvuun.)

16.4.2021
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa nousevan vuodesta 2020 ja vertailukelpoisen liikevoittonsa pysyvän vuoden 2020 tasolla. (Nousee viittaa vähintään 2,5 % kasvuun ja pysyy tasolla +/- 2,5 % vaihteluväliin vuoteen 2020 verrattuna)

17.3.2021
​Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa nousevan vuodesta 2020* ja vertailukelpoisen liikevoittonsa laskevan vuodesta 2020, mutta vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin pysyvän yli 10 prosentissa. (*Nousee viittaa vähintään 2,5 % kasvuun)

11.2.2021
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2020 tasolla*. Uponor odottaa vertailukelpoisen liikevoittonsa laskevan vuodesta 2020, mutta vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin pysyvän yli 10 prosentissa.

*Pysyvän tasolla viittaa +/- 2,5 % vaihteluväliin vuoteen 2020 verrattuna.

16.3.2020
Uponor palauttaa ohjeistuksen vuodelle 2020:
Uponor odottaa vertailukelpoisen liikevoittonsa paranevan vuodesta 2019.

19.3.2020
Uponor peruuttaa vuoden 2020 ohjeistuksensa – heikko näkyvyys COVID-19 -pandemian mahdollisiin vaikutuksiin. Kun näkyvyys paranee ja merkittävä epävarmuus hälvenee, Uponor päivittää näkymiään ja antaa uuden ohjeistuksen. 

12.2.2020
Uponor odottaa vertailukelpoisen liikevoittonsa paranevan vuodesta 2019.

13.2.2019
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihdon saavuttavan vuoden 2018 liikevaihdon tason ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja (1 107,7 milj. euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuoden 2018 vertailukelpoisesta liikevoitosta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja (83,5 milj. euroa).

5.9.2018
Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponorin orgaanisen liikevaihdon odotetaan paranevan vuodesta 2017 ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2017 tasolla.

15.2.2018
Olettaen, että talouden kehitys ja poliittinen tilanne Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2018: Uponorin orgaanisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman valuuttakurssien vaikutusta odotetaan paranevan vuodesta 2017.

13.2.2017
Olettaen, että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2017: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2016.

12.2.2016
Olettaen, että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2016: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2015.

30.9.2015
Vuoden 2015 liikevaihto ylittää orgaanisesti edellisvuoden liikevaihdon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä jää jonkin verran vuoden 2014 liikevoittoa pienemmäksi.

12.2.2015
Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2014.